Zakończenie realizacji grantu "Współczesne idee niemieckiego ekstremizmu prawicowego"

5 listopada.2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Współczesne idee niemieckiego ekstremizmu prawicowego absolwentki INPiSM, dr Agaty Kałabunowskiej. Rozprawa została napisana pod kierunkiem dr hab. Piotra Kimli, prof. UJ.

Obrona dysertacji stanowiła zwieńczenie realizacji projektu o tej samej nazwie, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach szóstej edycji konkursu Etiuda (projekt o numerze 2018/28/T/HS5/00335). Grant umożliwił doktorantce naszego Instytutu realizację badań nad współczesną myślą skrajnie prawicową w Niemczech, w tym odbycie półrocznego stażu w Instytucie Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt w Dreźnie, gdzie opiekunem naukowym doktorantki był prof. Uwe Backes.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Data opublikowania: 06.12.2019
Osoba publikująca: Jakub Żurawski