Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku na temat praw i obowiązków studenta

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

w związku z inicjatywą Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod patronatem Pana Rektora Armena Edigariana, w najbliższym czasie odbędą się obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku studiów I stopnia na temat praw i obowiązków studenta. Każdy student I roku studiów prowadzonych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ powinien zarejestrować się poprzez system USOS na jedną z trzech dat szkoleń, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do niniejszego zaproszenia.

Macie Państwo do dyspozycji opcje trzech różnych dni tygodnia, co ma związek z różnym harmonogramem zajęć na różnych kierunkach studiów. Każdy student, który się zarejestruje i weźmie udział w szkoleniu uzyska formalne zwolnienie z udziału w zajęciach dydaktycznych mających miejsce w czasie szkolenia. 

Zachęcam wszystkich studentów I roku do udziału w szkoleniach, dzięki którym zostanie poszerzona Państwa wiedza praktyczna na temat tego jak studiować, gdzie jest granica praw i obowiązków studenta i pracownika naukowego, a także jak korzystać z dobrodziejstw innowacyjnych narzędzi procesu dydaktycznego.

z wyrazami szacunku, 

dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
Prodziekan ds dydaktycznych
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

Szkolenia z praw i obowiazkow studenta - informacje

Graficzna instrukcja rejestracji na szkolenie - USOS

 

Data opublikowania: 13.11.2019
Osoba publikująca: Jakub Żurawski