Godziny dziekańskie w dniu 13. listopada

W związku z III Dniem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Dziekan naszego Wydziału na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów ustanowił 13. listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Decyzja Dziekana WSMIP

W ramach dnia wolnego serdecznie zapraszamy  wszystkich Studentów i Pracowników INPiSM do udziału w III Dniu WSMIP.