ISAD: rekrutacja zakończona!

Studenci z całego świata oraz naukowcy i praktycy z Polski i z zagranicy- wszyscy zainteresowani międzynarodowym bezpieczeństwem i rozwojem - wkrótce spotkają się w Krakowie. 

Pierwsza edycja nowych studiów magisterskich dotyczących międzynarodowego bezpieczeństwa i rozwoju (ISAD), unikalnego i innowacyjnego programu kształcenia ukierunkowanego na łączenie praktyki z teorią, rozpocznie się w październiku na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Celem studiów jest rozwijanie kreatywnego myślenia o złożonych problemach współczesnego świata, jak również wyposażenie studentów w umiejętności  korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych, znajomość języka oraz rozumienia wielokulturowości. Program pozwoli zdobyć profesjonalne umiejętności potrzebne do zarządzania globalnym bezpieczeństwem i rozwojem w międzynarodowym środowisku.

Jesteśmy bardzo zaszczyceni i cieszymy się, że nasza oferta edukacyjna spotkała się z tak dużym zainteresowaniem potencjalnych studentów. Do programu zgłosili się kandydaci z blisko trzydziestu krajów z różnych części świata: z Afryki, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Australii oraz Europy; każdy z innym doświadczeniem zawodowym i edukacyjnym, ale wszyscy zainteresowani największymi wyzwaniami globalnego świata. 

Choć zwiększyliśmy liczbę miejsc musieliśmy dokonać wyboru i nie było to łatwe. Poziom wszystkich aplikacji był wysoki, dlatego przyznaliśmy 46 stypendiów zamiast 24 wcześniej planowanych. Chcąc wykształcić odpowiedzialnych i kompetentnych liderów naszego globalnego świata zdecydowaliśmy się przyjąć ponad czterdzieści osób, które najbardziej odpowiadają profilowi studiów. Z niecierpliwością czekamy na nich w Krakowie, wierząc, że pierwsza edycja ISAD będzie niezapomnianym doświadczeniem naukowym dla nas wszystkich!

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom procesu rekrutacji. Jeśli nie spotkamy się w tym roku akademickim, to może w kolejnym?

Więcej informacji: www.isad.uj.edu.pl

https://www.facebook.com/ISADstudy/

Data opublikowania: 11.06.2018
Osoba publikująca: Michał Dulak