Kolejna seria analiz i komentarzy Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ

Uprzejmie informujemy, że w minionym miesiącu  ukazały się kolejne analizy i komentarze Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, dotyczące bieżących wydarzeń i procesów współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Obejmowały one następujące tematy:
  • Paweł Frankowski, Propozycje Rady Unii Europejskiej w sprawie powstania wielostronnego sądu arbitrażowego (Analiza ZBN nr 8 (27) / 2018);
  • Jan Niemiec, Wymiary kryzysu politycznego w Armenii (Analiza ZBN nr 9 (28) / 2018);
  • Robert Wężowicz, Katar: mocarstwo w budowie Analiza ZBN nr 10 (29) / 2018;
  • Artur Gruszczak, A crime information cell in the EU’s military operation in the Mediterranean Sea (ZBN Analysis no. 11 (30) / 2018);
  • Magdalena Kania, Między Chartumem a Darfurem: skromne kroki w stronę pokoju w świetle nierozwiązanych sporów (Analiza ZBN nr 12 (31) / 2018);
  • Marcin Szymański, Chinese market for military drones – setting the trends for the future (ZBN Commentary No. 8 (32) / 2018)
  • Bogdan Kosowski, Determinanty zarządzania gospodarki odpadami wpływające na stan bezpieczeństwa środowiskowego (Komentarz ZBN nr 9 (33)/2018);
  • Piotr Bajor, Szczyt koreański – przełom czy gra pozorów?  (Komentarz ZBN nr 10 (34) / 2018);
Zachęcamy do zapoznania się z treścią tych publikacji oraz informacjami o działalności naukowej Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego na stronie: www.zbn.inp.uj.edu.pl
 
Źródło fotografii: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corniche_Doha_Qatar.jpg.
Data opublikowania: 01.06.2018
Osoba publikująca: Michał Dulak