Nowe studia: MA in Security and Development

Uniwersytet Jagielloński uruchamia pierwszą edycję anglojęzycznych studiów magisterskich dotyczących międzynarodowego bezpieczeństwa i rozwoju, finansowane dla studentów przyjętych w roku 2018/2019 z grantu NCBR.

 

Międzynarodowa dyskusja nad najbardziej niepokojącymi problemami globalnymi współczesnego świata, takimi jak wojna w Syrii, wydarzenia na Ukrainie, kryzys migracyjny czy zagrożenie zamachami terrorystycznymi, pokazuje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów i strategów z dziedziny bezpieczeństwa i rozwoju, jak również konieczność podnoszenia społecznej świadomości na temat zależności pomiędzy pomaganiem krajom rozwijającym się a poczuciem bezpieczeństwa społeczeństw państw rozwiniętych.

 

Z myślą o znalezieniu odpowiedzi na te dwie tendencje na Uniwersytecie Jagiellońskim utworzono międzynarodowy program studiów drugiego stopnia International Security and Development (ISAD). Pozwoli on na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu międzynarodowego bezpieczeństwa i współpracy rozwojowej. Będzie rozwijał kreatywne myślenie o złożonych problemach współczesnego świata, a także wyposaży studentów w umiejętności pozwalające na korzystanie z nowoczesnych narzędzi analitycznych i sprawne badanie wielokulturowości oraz złożoności relacji społecznych.

 

- Celem ISAD jest wykształcenie specjalistów rozumiejących wagę problemów współczesnego świata i szukających ich rozwiązania, a także strategów, którzy będą potrafili wdrożyć działania zapewniające właściwe kierowanie działań pomocowych w biedniejsze regionach świata, a przez to także większą stabilizację w stosunkach międzynarodowych – podkreśla dr Marcin Grabowski, kierownik studiów ISAD.

 

Program dwuletnich studiów magisterskich poprowadzą zarówno wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i eksperci międzynarodowi. Językiem wykładowym będzie język angielski, a studenci nauczą się także drugiego, wybranego, języka obcego. Dla uczestników przewidziano dwie specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie kryzysowe oraz rozwój i bezpieczeństwo. W programie znajdą się praktyki zawodowe oraz spotkania z ekspertami. Ponadto 24 osoby przyjęte w 2018 roku otrzymają stypendium zwalniające je z czesnego, a 15 obcokrajowców może liczyć na dodatkowe stypendium na koszty utrzymania w Krakowie (1500 zł miesięcznie, bez okresu wakacyjnego).

 

Pierwsza edycja studiów ruszy w roku akademickim 2018/2019. Obecnie trwa rekrutacja pierwszego rocznika studentów. Szczegóły dotyczące programu i rekrutacji można znaleźć na stronie: http://www.isad.uj.edu.pl/. Zachęcamy też do zapoznania się z folderem informacyjnym.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zachęcamy do śledzenia programu ISAD w serwisie Facebook: facebook.com/ISADstudy

Data opublikowania: 22.02.2018
Osoba publikująca: Jakub Żurawski