"A Truly 'European' Christian Democracy? The European People’s Party" - nowa publikacja pracownika Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych

Nakładem wydawnictwa Palgrave Macmillan ukazała się książka "Christian Democracy Across the Iron Curtain. Europe Redefined", w której został opublikowany artykuł autorstwa dr hab. Beaty Kosowskiej-Gąstoł zatytułowany "A Truly 'European' Christian Democracy? The European People’s Party".

Książka jest pierwszą naukową eksploracją zagadnienia związanego z utrzymywaniem powiązań pomiędzy chrześcijańską demokracją z Europy Zachodniej i Wschodniej po tym jak kontynent został podzielony "żelazną kurtyną" pod koniec lat czterdziestych. Chrześcijańscy demokraci nie tylko zaangażowali się w odbudowę i integrację zachodniej części kontynentu, ale także podejmowali wysiłki mające na celu przeciwstawianie się dwubiegunowemu podziałowi świata.

Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł od wielu lat zajmuje się badaniami poświęconymi organizacjom partii chrześcijańsko-demokratycznych oraz ich współpracą z partiami konserwatywnymi.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją na stronie wydawnictwa: http://www.palgrave.com/de/book/9783319640860#aboutBook

 

Data opublikowania: 23.01.2018
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński