Tok studiów - pomoc, podania, wzory wniosków, akty prawne

Podania i wnioski

Do Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych INPiSM UJ lub Kierownika Studiów Niestacjonarnych powinno kierować się podania dotyczące m.in.:

 • wyrażenia zgody na przepisanie ocen tylko z Socratesa/Erasmusa
 • prośba o przepisanie ocen z innego kierunku powinna skierowana być do Prodziekana WSMiP UJ ds. dydaktycznych
 • prośby o wystawienie duplikatu legitymacji studenckiej
 • wyrażenia zgody na powtarzanie przedmiotu
 • przywracanie terminu egzaminu (na wniosek studenta złożony w ciągu 7 dni od ustalonego lub zadeklarowanego terminu egzaminu)
 • wyrażenia zgody na zdawanie egzaminów w trakcie urlopu dziekańskiego
 • wyrażenia zgody na zaliczanie przedmiotów awansem w wypadku powtarzania roku
 • wyrażenia zgody na zmianę promotora

Wzory wniosków:

Objaśnienia, wzory pism i regulacje zamieszczone na stronie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Na stronie internetowej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ znaleźć można obszerny zestaw wzorów podań oraz wiele wyjaśnień w kluczowych dla studentów sprawach. Materiały dotyczą studiów I, II i III stopnia, prowadzonych przez wszystkie Instytuty i Katedry naszego Wydziału.

Przejdź do strony WSMiP UJ i dowiedz się więcej >>

Materiały dotyczą m.in. następujących spraw:

 • Pełnomocnictw do podejmowania decyzji w sprawach dydaktycznych związanych z Regulaminem studiów dla Dyrekcji INPiSM (czyli jakimi sprawami zajmują się wobec studentów INPiSM Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych i Kierownik Studiów Niestacjonarnych)
 • sprawy warunków zgód na indywidualne program i plan studiów
 • sprawy terminów podań o powtarzanie roku, przedmiotu
 • sprawy TERMINÓW REJESTRACJI i KONSEKWENCJI REJESTRACJI (i ew. niewyrejstrowania się) w systemie USOS
 • sprawy "przepisywania" ocen
 • sprawy związane z tzw. wpisem 50-punktowym
 • formularze sprawozdań i wniosków dla doktorantów

i inne.

Prosimy o sprawdzanie, czy odpowiedź na zaistniały problem nie znajduje się w udostępnionych materiałach. Dzięki temu skrócony zostanie czas załatwiania sprawy (np. nie trzeba kilka razy odwiedzać sekretariatu).

Akty prawne dotyczące studiów I i II stopnia (studia licencjackie i magisterskie)