Rozliczenie roku

Zgodnie z Regulaminem studiów student powinien rozliczyć rok do dnia 30 września danego roku akademickiego.

Należy zamknąć konta w bibliotekach, wypełnić i dostarczyć do odpowiedniego sekretariatu poniższe zestawienie ocen właściwe dla kierunku studiów, roku oraz specjalności (student uzupełnia wszystkie oceny, które otrzymał oraz wpisuje przedmioty, które powtarzał bądź realizował awansem), przy  niespełnieniu wymagań potrzebnych do zaliczenia roku należy dodatkowo dołączyć odpowiednie podanie:

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism

(w obu przypadkach:

studia stacjonarne i niestacjonarne- do Dyrektora ds dydaktycznych)

Prośba o naliczenie opłaty za powtarzane przedmioty

Zestawienia:

Stosunki Międzynarodowe

I stopień

1 rok; 2 rok; 3 rok

II stopień

1 rok studia strategiczne 18/19

1 rok studia nad rozwojem 18/19

2 rok studia strategiczne 19/20

2 rok studia nad rozwojem 19/20

 

Politologia

I stopień

I rok 19/20,

II rok 19/20 (ogólna);   II rok dop 19/20;   II rok dzp;

III rok (ogólna);   III rok dop;   III rok dzp

II stopień

zest_1_IZP_SUM;   1_DP_SUM;

zest_2_DP_SUM;   zest_2_IZP_SUM;

 

Bezpieczeństwo narodowe

I stopień:

bn_zest_1r_2122_nowy_program

bn_zest_1r_2021

bn_zest_2r_2122

bn_zest_3r_2122

II stopień:

bn_zest_1r_SUM_2122_nowy_program

1rBN_SUM_2021

2r_BN_SUM_2122