Dyżury pracowników INPiSM

Szanowni Państwo,

informacje o dyżurach pracowników INPiSM UJ można  znaleźć w zakładce Dyżury pracowników, w profilach pracowników w systemie USOSWeb oraz na podstronach katedr i zakładów naszego Instytutu.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Ul. Gołębia24, 31-007 Kraków
tel. 012-422-02-25     
 

Dziekan
prof. dr hab. Zdzisław Mach
 
Prodziekan ds. finansowych i inwestycji
dr hab. Andrzej Porębski
 
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
 
Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

prof. dr hab. Robert Kłosowicz

 
Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Adrian Tyszkiewicz

  
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Paweł Ścigaj

Władze INPiSM UJ

Katedry i Zakłady