Seminaria magisterskie i licencjackie

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie 2018/19 sem. II

 

prof. dr hab. Marek Bankowicz

Współczesne systemy polityczne

Termin seminarium:

środa, godz.13:15-14:45, ul.Jabłonowskich 5, pok.14

 


prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Polska myśl polityczna XVI-XIX w. Kultury i cywilizacje. Filozofie społeczne Wschodu – Indie, Chiny i Japonia. Procesy modernizacji. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

Termin seminarium:

poniedziałek, godz.11:30-13:00, al.Mickiewicza 3, pok.229

- najbliższe spotkanie 18 marca br.

 

dr hab. Piotr Borowiec

Współczesna polityka polska, socjologia polityki, metodologia badań politologicznych, teoria polityki.

Termin seminarium:

gr.1 - poniedziałek, godz.15:00-16:30, ul.Jabłonowskich 5, pok.15

gr.2 - poniedziałek, godz.16:45-18:15, ul.Jabłonowskich 5, pok.15

 

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Problematyka przemian politycznych, gospodarczo-społecznych państw Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej z uwzględnieniem polskiego systemu politycznego.

Termin seminarium:

gr. 1- poniedziałek, godz. 16:45-18:15, al.Mickiewicza 3, gab.319,

gr. 2 - poniedziałek, godz.18:30-20:00, al.Mickiewicza 3, gab.319.

 

prof. dr hab. Michał Chorośnicki - tylko dla osób kontynujących

Współczesne stosunki międzynarodowe. Problemy polityki amerykańskiej, transatlantyckiej i europejskiej. Aspekty wojskowe polityki międzynarodowej.

Termin seminarium: czwartek, godz.14:45-16:15, ul.Wenecja 2, pok.9

 

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Idee polityczne współczesnego świata; Historia myśli politycznej; Polska scena polityczna; Niemiecka myśl polityczna; Bieżące problemy bezpieczeństwa.

Termin seminarium:

czwartek, godz. 9:45-11:15, al.Mickiewicza 3, s.3

 

dr hab. Marek Czajkowski- studia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie. Bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze militarnym i w wymiarze technologicznym. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Strategia i polityka militarna krajów świata

Termin seminarium:

wtorek, godz.18:30-20:00, ul.Sławkowska 17, pok.28 lub 29

Seminarium dla s.niestacjonarnych - niedziela, godz. 17:00-18:30, al.Mickiewicza 3, sala 7

 

dr hab. Paweł Frankowski - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej, Dyplomacja uczestników subnarodowych. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Systemy federalne. Problemy globalizacji, Teorie stosunków międzynarodowych.

Termin seminarium:

gr.1 - poniedziałek, godz.11:30-13:00, ul.Sławkowska 17, pok.29,

gr.2 - poniedziałek, godz.13:15-14:45, ul.Sławkowska 17, pok.29.

 

  dr hab. Aleksander Głogowski

Współczesne problemy polityki międzynarodowej, Stosunki międzynarodowe w Azji i Oceanii, Bezpieczeństwo międzynarodowe, zagadnienia wojskowości, policja w II i III RP- studia stacjonarne i niestacjonarne.

Termin seminarium:

s.stacjonarne – czwartek, godz. 16:45-18:15, ul.Wenecja 2, pok.9,

s.niestacjonarne – sobota, godz. 13:00-14:30, ul.Wenecja 2, pok.9.

 

 

 dr hab. Olgierd Grott- studia stacjonarne

Polska myśl polityczna. Doktryny polityczne. Historia polityczna Polski i świata. Bezpieczeństwo i obronność.


  

prof. dr hab. Artur Gruszczak

Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie. Bezpieczeństwo transatlantyckie i rola NATO. Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej. Współpraca wywiadowcza w wymiarze europejskim i międzynarodowym.

Termin seminarium:

poniedziałki, godz. 15:00-16:30, ul.Sławkowska 17, pok. 29

 

 

dr hab. Agnieszka Kastory- studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityczne i międzynarodowe państw europejskich

Termin seminarium:

poniedziałek, godz.16:45-18:15, al.Mickiewicza 3, sala 3.

 

 

dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia myśli politycznej i strategicznej; Realizm polityczny w Polsce i na świecie; Współczesne problemy polityczne; Nauka społeczna Kościoła.

Termin seminarium:

wtorek, godz. 13:15-14:45, ul.Rynek Gł.34, sala 33

 

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo-studia stacjonarne

Współczesne doktryny prawno-polityczne, idee polityczne w stosunkach międzynarodowych, niedemokratyczne systemy władzy; autorytaryzmy, totalitaryzmy, ład społeczno-polityczny współczesnego świata, bezpieczeństwo państwa, Włochy współczesne.

Grupa I  (rok I)

 1. 2019-02-26 wt. spotkanie organizacyjne
 2. 2019-03-04 pon. 9.45-11.15  Katedra INPiSM p.5
 3. 2019-03-12 wt. 13.15- 14.45 sala 208, al.Mickiewicza 3,
 4. 2019-03-18 pon. 9.45-11.15  Katedra INPiSM p.5
 5. 2019-03-26 wt. 13.15- 14.45 sala 208, al.Mickiewicza 3,
 6. 2019-04-01 pon. 9.45- 11.15 Katedra INPiSM p.5
 7. 2019-04-08 pon. 9.45-11.15  Katedra INPiSM p.5
 8. 2019-04-15 pon. 9.45-11.15  Katedra INPiSM p.5
 9. 2019-04-30 wt. 13.15- 14.45 sala 208, al.Mickiewicza 3,
 10. 2019-05-06 pon. 9.45-11.15  Katedra INPiSM p.5
 11. 2019-05-13 pon. 9.45-11.15  Katedra INPiSM p.5
 12. 2019-05-21 wt. 13.15- 14.45 sala 208, al.Mickiewicza 3,
 13. 2019-05-28 wt. 13.15- 14.45 sala 208, al.Mickiewicza 3,
 14. 2019-06-04 wt. 13.15- 14.45 sala 208, al.Mickiewicza 3,
 15. 2019-06-10 pon. 9.45-11.15  Katedra INPiSM p.5

 

Grupa II (rok II)

 1. 2019-02-26 wt. spotkanie organizacyjne
 2. 2019-03-07 czw. 15.00-16.30  Al..Mic. 3, s.103.
 3. 2019-03-12 wt. 15.00-16.30
 4. 2019-03-21 czw. 15.00-16.30 Al..Mic. 3, s.103.
 5. 2019-03-26 wt. 15.00-16.30
 6. 2019-04-02 wt. 15.00-16.30
 7. 2019-04-11 czw. 15.00-16.30 Al..Mic. 3, s.103.
 8. 2019-04-25 wt. 15.00-16.30
 9. 2019-04.30 wt. 15.00-16.30
 10. 2019-05-09 czw. 15.00-16.30 Al..Mic. 3, s.103.
 11. 2019-05-16 czw. 15.00-16.30 Al..Mic. 3, s.103.
 12. 2019-05-21 wt. 15.00-16.30
 13. 2019-05-28 wt. 15.00-16.30
 14. 2019-06-04 wt. 15.00-16.30
 15. 2019-04-13 czw. 15.00-16.30 Al..Mic. 3, s.103.

 

prof. dr hab. Robert Kłosowicz- studia stacjonarne

Historia stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe w Afryce. Polityka zagraniczna USA. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie - tylko studia stacjonarne

Termin seminarium:

gr.1-poniedziałek, godz.11:30-13:00, ul.Jabłonowskich 5, gab.6,

gr.2-poniedziałek, godz.13:15-14:45, ul.Jabłonowskich 5, gab.6.

 

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł - studia stacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Partie i systemy partyjne. Polski system partyjny. Partie w UE.

Termin seminarium:

poniedziałek, godz.15:00-16:30, ul.Jabłonowskich 5, pok.13,

wtorek, godz.16:45-18:15, ul.Jabłonowskich 5, pok.13.

 

 

dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ

1. Słabe i mocne strony systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.

2. Analiza funkcjonowania sytemu zarządzania kryzysowego w państwach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chin.

3. Słabe i mocne strony ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

4. Analiza funkcjonowania sytemu ochrony infrastruktury krytycznej w Państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych.

5. Wykorzystanie technicznych środków wspomagania decyzji w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

6. Wpływ migracji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państw Unii Europejskiej.

7. Analiza metod hierarchizacji zagrożeń w aspekcie tworzenia planów sytemu zarządzania kryzysowego.

8. Analiza współpracy i współdziałania instytucjonalnego podmiotów bezpieczeństwa w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

9. Rola instytucji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego.

10. Krajowy System Ratowniczo -Gaśniczy jako baza reagowania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

11. Analiza współdziałania międzynarodowego w systemie zarządzania kryzysowego.

12. Analiza współpracy cywilno-wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

13.Wpływ komunikowania na sprawność i efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych.

14.Wykorzystanie stanów nadzwyczajnych do minimalizacji strat w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

15. Edukacja jako narzędzie minimalizujące straty w przypadku sytuacji kryzysowych.

 

 Termin seminarium:

 

 wtorek, godz.11:30-13:00, ul.Sławkowska 17, pok.28 lub 29

 

prof. dr hab. Andrzej Mania- studia stacjonarne

Stany Zjednoczone – historia, polityka, społeczeństwo;

spotkania z seminarzystami (I i II rok) w poniedziałki o godz. 15:15-16:45, Rynek Gł. 34, sala 9

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur- studia stacjonarne

Problemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w XX i XXI wieku. Problematyka służb specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem polskich służb specjalnych w XX i XXI wieku. Problematyka armii poszczególnych krajów. Polityka historyczna wybranych państw europejskich. Polska polityka zagraniczna. Historia Polski i powszechna XX i XXI wieku. Emigracja polska w XX wieku

 

 

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ- studia stacjonarne

Historia myśli politycznej i filozofia polityki, w tym przede wszystkim teoria i praktyka demokracji, społeczeństwo obywatelskie, polska i zachodnia tradycja republikańska, wielokulturowość, problemy globalne, demokratyzacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Termin seminarium:

wtorek, godz. 16:45-18:15, al.Mickiewicza 3, sala 208

 

 

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka- studia stacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej.

Termin seminarium (zajęcia po 21.03.br.)

czwartek, godz.8:00, ul.Sławkowska 17, sala 24 - seminarium magisterskie  rok I

czwartek, godz.11:30-13:00, ul.Sławkowska 17, pok.27 - seminarium magisterskie  rok II

 

prof. dr hab. Barbara Stoczewska- studia stacjonarne

Problematyka doktrynalna, mniejszości narodowe i prawa człowieka.

Termin seminarium:

czwartek, godz. 13:15-14:45, ul.Jabłonowskich 5, pok.5 - gr.1,

czwartek, godz. 15:00-16:30, ul.Jabłonowskich 5, pok.5 - gr.2.

 

prof. dr hab. Bogdan Szlachta- studia stacjonarne i niestacjonarne

Nowożytne idee polityczne i prawne. Historia myśli politycznej i filozofia prawa. Filozofia polityki. Historia doktryn politycznych i prawnych.

25.02.2019r. godz.17:00, al.Mickiewicza 3, pok.215

 

dr hab. Monika Ślufińska- studia stacjonarne i niestacjonarne

Komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, problematyka doktrynalna. Historia myśli politycznej.

grupa nr 24 czyli I rok II stopnia - środa 8.00 - 9.30, s. 221 al. Mickiewicza 3

grupa nr 40 czyli II rok II stopnia - środa 16.30 - 18.00, s. 221 al. Mickiewicza 3

 

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Geografia polityczna, geopolityka i geostrategia

Termin seminarium:

poniedziałek, godz. 9:45-11:15, al.Mickiewicza 3, sala 208

 

 

prof. dr hab. Janusz Węc- studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska, reforma ustrojowa Unii Europejskiej, procesy integracyjne na świecie, europejskie i pozaeuropejskie organizacje międzynarodowe zajmujące się tematyką gospodarczą, teoria stosunków międzynarodowych, stosunki polsko-niemieckie. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, Relacje NATO-UE, Bezpieczeństwo międzynarodowe.

Terminy w II sem:

poniedziałek, godz.16:45-18:15 - seminarium II rok, ul.Wenecja 2, pok.20,

poniedziałek, godz.18:30-20:00 - seminarium I rok, ul.Wenecja 2, pok.20.

  

 

dr hab. Tomasz Wieciech - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

Współczesne systemy polityczne. Powszechna historia ustroju. Polityka i ustrój państw anglosaskich. Federalizm.

 

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie 2018/19 sem. II

 


dr Piotr Bajor - studia stacjonarne

1. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski

2. Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych

Termin seminarium:

wtorek, godz. 18:30-20:00, ul.Sławkowska 17, sala 28.

 

 

dr Agnieszka Czubik- studia stacjonarne

 1. Prawa człowieka i ich ochrona w Polsce i na świecie

 2. Prawo międzynarodowe publiczne

Termin seminarium:

środa, godz. 11:30 - 13:00 al.Mickiewicza 3, pok.225 - GR.1

środa, godz. 13:15-14:45 al.Mickiewicza 3, pok.225 - GR.2

 

dr Zbigniew Czubiński - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

 1. Współczesna dyplomacja i stosunki konsularne

 2. Prawo Unii Europejskiej

 3. Prawo międzynarodowe

 4. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych

 

dr Dominika Dziwisz (tylko studia stacjonarne)

Cyberbezpieczeństwo  i nowe zagrożenia bezpieczeństwa w XXI wieku

Wtorek, godz. 11:30-13:00, al.Mickiewicza 3, pok.225

 


dr Marcin Grabowski (tylko studia stacjonarne)

 1. Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku

 2. Konflikty międzynarodowe po 1945 roku

 3. Region Azji i Pacyfiku

 4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 5. Stany Zjednoczone – polityka wewnętrzna i zagraniczna

  Termin seminarium:

gr.1 - poniedziałek, godz. 13:15-14:45, ul.Sławkowska 17, sala 109,

gr.2 - poniedziałek, godz. 15:00-16:30, ul.Sławkowska 17, sala 109.


dr Łukasz Jakubiak- studia stacjonarne

 1. Konstytucjonalizm

 2. Systemy polityczne współczesnych państw

 3. Ustrojowe podstawy bezpieczeństwa państwa

Termin seminarium:

poniedziałek od godz.13:15 do 14:45, pok. 11, Jabłonowskich 5.

 

dr Adam Kirpsza - studia stacjonarne

 1. Integracja europejska

 2. Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej

 3. System instytucjonalny UE

 4. Prawo UE

 5. Analiza ilościowa zjawisk międzynarodowych

 6. Teoria i metodologia stosunków międzynarodowych

 7. Politologia aplikacyjna (przygotowanie projektów badawczych możliwych do wdrożenia w praktyce)

Termin seminarium:

wtorek, godz. 16:45-18:15, ul.Wenecja 2, pok.20

 

dr Mateusz Kolaszyński - studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. System bezpieczeństwa państwa
 2. Polityka kryminalna
 3. Służby specjalne i policyjne w państwie demokratycznym
 4. Bezpieczeństwo na poziomie lokalnym

 

Seminarium s. dzienne: środa godz. 9:45-11:15,w pok. 28, ul. Sławkowska 17.

Seminarium s. zaoczne: piątek godz. 15:00-16:30,w pok. 28, ul. Sławkowska 17.

 

 

dr Renata Król- Mazur - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

Zakres zainteresowań to:

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, konflikty etniczne i religijne, problematyka mniejszości narodowych i etnicznych, historia, religia w wymiarze politycznym, dyplomacja polska XX i XXI w., problematyka krajów byłego ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem regionu Kaukazu, pamięć i polityka historyczna.

 

dr Małgorzata Kułakowska - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

Socjologia polityki, antropologia społeczno-polityczna, społeczeństwo brytyjskie

 

dr Ireneusz Maj - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

Zagadnienia z bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych i historii politycznej

 

dr Maciej Miżejewski- - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

 1. Polityka medialna w Unii Europejskiej

 2. Analiza wybranych rynków medialnych na świecie, a w szczególności system medialny Włoch, jego prawne i polityczne aspekty.

 3. Public relations, kreowanie wizerunku firmy w mediach, wykonywanie zawodu dziennikarza, jego prawne i polityczne aspekty

 

dr Agnieszka Nitszke- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Integracja europejska i pozaeuropejska

 2. Partie i systemy partyjne w Europie

Termin seminarium:

środy, godz. 15.00-16.30, ul. Wenecja 2, s. 5

 


dr Marta Polaczek-Bigaj- w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

Transformacja polskiego systemu medialnego w okresie PRL i po roku 1989

Historia ustroju Polski 1916-1989

RSW Prasa Książka Ruch - jej historia i rola w polskim systemie prasowym

Wolność mediów w Polsce i na świecie

Obszar zainteresowań:

 • Media w Polsce

 • Prawo medialne

 • Prawo prasowe

 • Radiofonia i telewizja - od okresu powojennego do współczesności

 

dr Błażej Sajduk- studia stacjonarne

Problematyka współczesnego  świata, bezpieczeństwo narodowe, nowoczesne technologie, metodologia i analiza politologiczna

 

Terminy seminarium:

Seminarium I - środy 9:45 do 11:15, al.Mickiewicza 3, gab.229,

Seminarium II - środy 11:30 do 13:00, al.Mickiewicza 3, gab.229.

 

 dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka - studia stacjonarne i niestacjonarne

Problemy bezpieczeństwa, transformacje społeczno-polityczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, kultura islamu. Prawo Międzynarodowe Publiczne.

Termin seminarium: czwartek: 11.30-13.00, sala 225/ Mickiewicza 3

 

dr Marcin Tarnawski (studia stacjonarne)

 1. Bezpieczeństwo energetyczne

 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne

 3. Gospodarka światowa

 4. Integracja gospodarcza

 5. Polityka bezpieczeństwa i zagraniczna poszczególnych państw

 6. Strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw

 7. Bezpieczeństwo militarne

 8. Teorie bezpieczeństwa

Termin seminarium:

czwartki od 11.30 do 13.00 oraz 13.15 do 14.45 w sali 226 na al.Mickiewicza 3.


dr Rafał Wordliczek - stacjonarne i niestacjonarne

 1. Historia powszechna od 1648 do współczesności

 2. Problemy bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze

 3. Stany Zjednoczone we współczesnym systemie bezpieczeństwa

 4. Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w regionie śródziemnomorskim

Seminarium dla niestacjonarnych w piątek, w terminach zjazdów, o godzinie 16.50 do 18.30 s.7 Mickiewicza 3

Seminarium dla stacjonarnych:

gr.1- piątek, godz.9:45-11:15, ul.Sławkowska 17, gab.110,

gr.2- piątek, godz.11:30-13:00, ul.Sławkowska 17, gab.110.

 

dr Rafał Woźnica-studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe

 2. Przestępczość zorganizowana

 3. Historia współczesna

Termin seminarium:

gr.1 - czwartek, godz. 9:45-11:15, ul.Sławkowska, sala 26,

gr.2 - czwartek, godz.13:15-14:45, al.Mickiewicza 3,sala 208.


dr Beata Zając- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Analiza różnorodnych przejawów dyskursu medialnego

 2. Medialne obrazy świata (osób, instytucji, zjawisk, wydarzeń itd.)

 3. Język mediów

 4. Język polityki

 5. Perswazyjne wymiary dyskursu

Termin seminarium:

czwartek, godz. 9:45-11:15,  al.Mickiewicza 3, pok.221


dr Jakub Żurawski  - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

 1. Komunikowanie polityczne w nowych mediach.

 2. Demokracja elektroniczna (cyberdemokracja, e-demokracja, e-głosowanie, e-aktywizm, hacktywizm, e-mobilizacja, partie polityczne w dobie demokracji elektronicznej etc.)

 3. Cyfryzacja państwa (cyfryzacja administracji, polityka państwa w kwestiach społeczeństwa informacyjnego, szerokopasmowości, informatyzacji, e-usług etc.)

 4. Marketing polityczny (współczesne kampanie wyborcze w aspekcie komunikacyjnym oraz rywalizacji podmiotów na rynku politycznym, szczególnie w kontekście wykorzystania nowych mediów)

 

 

Informacje

 • Terminy seminariów (jeśli nie podano tutaj) można znaleźć w ogłoszeniach oraz w USOSie.

 

 • Niektóre seminaria prowadzone są tylko dla studiów stacjonarnych.

 

 • Maksymalna liczba studentów zapisana na jedno seminarium to 10.

 

 • Minimalna liczba studentów do uruchomienia seminarium to 8.