"North Africa in the Process of Change: Political, Legal, Social and Economic Transformations"

W dniach 21 oraz 22 kwietnia 2015 r. w auli Collegium Novum UJ odbyła się międzynarodowa konferencja, zorganizowane przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ we współpracy z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ pt.: North Africa in the Process of Change: Political, Legal, Social and Economic Transformations. W konferencji udział wzięło 40 prelegentów reprezentujących ośrodki naukowo-badawcze Francji, Włoch, Hiszpanii, Algierii, Tunezji, Maroka, Egiptu oraz Polski.

Przemówienia powitalne i inaugurujące obrady przedstawili w kolejności: dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka (INPiSM UJ, koordynator projektu SPRINGARAB w Uniwersytecie Jagiellońskim), Dziekan WSMIP UJ prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Prof. Aissa Kadri (Uniwersytet Vincennes Saint Denis, Paryż, koordynator Programu SPRINGARAB), prof. dr hab. Hubert Królikowski (IBiDW UJ, przedstawiciel z ramienia Ministerstwa Gospodarki RP- współorganizatora konferencji)

Dwudniowe obrady podzielone zostały na kilka paneli tematycznych. Większość referatów poświęcona została zagadnieniom transformacji społecznych, reformom politycznym, przemianom gospodarczym, będących pokłosiem arabskiej wiosny, wydarzeń rewolucyjnych, które na przełomie roku 2010/2011 doprowadziły do obalenia bądź zachwiania większości reżimów obszaru Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Ożywioną dyskusję wywołały referaty prezentujące zagadnienia potencjalnych analogii zrywu rewolucyjnego arabskiej wiosny z wcześniejszymi falami demokratyzacji w tym Jesienią Narodów w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dotyczące miejsca islamu w post-autorytarnych systemach politycznych.

Mając na względzie fakt, że większość uczestników konferencji odwiedziła Polskę i tę cześć Europy po raz pierwszy, podczas kolacyjnych spotkań, goście mieli okazję zapoznać się z tradycyjną polską kuchnią oraz folklorem ziem górskich.

Konferencja North Africa in the Process of Change została zorganizowana w ramach europejskiego programu badawczego (7 PR Marie Curie IRSES 2013-2016) Social Movements and Mobilisation Typologies in the Arab Spring

Opracowanie: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Zdjęcia: Michał Lipa

 

Data publikacji: 12.05.2015
Osoba publikująca: Jakub Żurawski