Studencka konferencja i warsztaty w ramach projektu „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego”

Na początku grudnia, w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego”, odbyła się studencka konferencja naukowa, warsztaty analityczne badań wschodu oraz warsztaty dziennikarskie.

Podczas konferencji w dniu 3 grudnia zaprezentowane zostały wyniki prac studenckiego zespołu badawczego, działającego pod kierunkiem Prof. Piotra Bajora w ramach międzynarodowej grupy naukowców zajmujących się problematyką Partnerstwa Wschodniego i wpływem tego programu na proces transformacji społeczno-politycznej poszczególnych państw.

W otwarciu konferencji udział wzięły władze poszczególnych jednostek zaangażowanych w realizację projektu: Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Prof. Paweł Laidler, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Prof. Adrian Tyszkiewicz, Kierowniczka Global Trends Laboratory Prof. Magdalena Góra oraz kierownik projektu Prof. Piotr Bajor. W trakcie wystąpień wysoko oceniona została działalność i efekty prac studenckiego zespołu badawczego. Władze zadeklarowały również wsparcie w realizacji kolejnych działań skierowanych na włączanie studentów w procesy badawcze i projekty naukowe.

W dniach 4-5 grudnia studencka grupa badawcza wzięła udział w „Warsztatach analitycznych badań Wschodu”, które zorganizowane zostały we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Warsztaty analityczne przeprowadził kierownik Zespołu Rosyjskiego OSW, Pan Marek Menkiszak. Z kolei w dniach 9-10 grudnia zorganizowane zostały warsztaty dziennikarskie, które poprowadził redaktor Andrzej Brzeziecki.

Projekt „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego” realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum uniwersytetów, w skład którego wchodzą Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Państwowy Uniwersytet w Kiszyniowie, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi, Państwowy Uniwersytet we Lwowie oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie. W realizacji projektu uczestniczy również Global Trends Laboratory Priorytetowego Obszaru Badawczego Soviety of the Future, w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw objętych programem oraz analiza wpływu poszczególnych narzędzi w zakresie zmian systemowych w Armenii, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainie. Kierownikiem projektu jest Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.

Fot. Magdalena Lisińska

Data publikacji: 13.12.2021
Osoba publikująca: Jakub Żurawski