Realizacja międzynarodowego projektu badawczego „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego”. Doświadczenie Armenii

 

W dniach 18-23 października 2021 r. w Armenii, we współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Erywaniu odbyło się kilka działań związanych z realizacją przez nasz Wydział międzynarodowego projektu badawczego „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego”.

W dniu 19 października zorganizowane zostało seminarium eksperckie, podczas którego Dr Narek S. Galstyan oraz Dr Samvel Hovhanisyan przedstawili wyniki badań dotyczących roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji społeczno-politycznej Armenii. W seminarium udział wziął również przedstawiciel Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Erywaniu, Pan Radca Krzysztof Bartczak. Uniwersytet Jagielloński reprezentowali natomiast członkowie międzynarodowej grupy badawczej: Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ – Zastępca Dyrektora INPiSM ds. ogólnych i międzynarodowych oraz Prof. dr hab. Robert Kłosowicz –Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej INPiSM.

Z kolei w dniu 20 października delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięła udział w spotkaniu w Ambasadzie RP w Erywaniu z Panem Ambasadorem Pawłem Cieplakiem oraz Panem Radcą Krzysztofem Bartczakiem, podczas którego omówiono dotychczasowe doświadczenie współpracy naukowej z uczelniami z Armenii, a także perspektywy ich rozwoju w przyszłości.

Następnie 22 października delegacja naszego Instytutu wzięła udział w wykładzie dotyczącym funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, wygłoszonym w Państwowym Erewańskim Uniwersytecie Lingwistycznym im. W. J. Briusowa przez Pana Wojciecha Kaczmarczyka - Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach „Dni Polski w Armenii”. Podczas tego wydarzenia odbyły się również rozmowy z władzami uczelni dotyczące możliwości rozwoju współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Oddzielną częścią realizacji projektu było spotkanie ze środowiskiem polonijnym Armenii, w tym Prezes Związków Polaków Armenii „Polonia” Panią Lianą Harutyunyan. W jego trakcie Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ oraz Prof. dr hab. Robert Kłosowicz omówili doświadczenie procesu transformacji Polski, a także przedyskutowali możliwość realizacji wspólnych projektów polonijnych w przyszłości.

W dniu 22 października odbyło się również spotkanie delegacji naszego Instytutu z Dyrektorem Działu Współpracy Międzynarodowej Państwowego Uniwersytetu w Erywaniu Prof. Alexandrem Markarovem, podczas którego podsumowana została realizacja obecnego projektu, a także perspektywy rozszerzenia wzajemnej współpracy, na podstawie podpisanej umowy konsorcjum oraz listu intencyjnego pomiędzy Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Erywaniu.

Projekt „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego” realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum uniwersytetów, w skład którego wchodzą Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Państwowy Uniwersytet w Kiszyniowie, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi, Państwowy Uniwersytet we Lwowie oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie. Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw objętych programem oraz analiza wpływu poszczególnych narzędzi w zakresie zmian systemowych w Armenii, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainie. Kierownikiem projektu jest Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.

Data publikacji: 03.11.2021
Osoba publikująca: Michał Dulak