Aktywność studenckiej grupy badawczej w ramach międzynarodowego projektu

Cieszymy się, że stacjonarny tryb funkcjonowania Uczelni pozwolił na kolejne zebranie studenckiego zespołu badawczego, działającego w ramach międzynarodowego projektu „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego”, kierowanego przez Zastępcę Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ dr. hab. Piotra Bajora, prof. UJ.

Podczas spotkania omówione zostały wyniki przeprowadzonych badań w ramach zespołu, a także dalsze aktywności związane z przygotowaniem publikacji, nabywaniem kompetencji badawczych oraz organizacją konferencji naukowej, podczas której przedstawione zostaną wyniki badań.

Studencka grupa badawcza wchodzi w skład międzynarodowego zespołu naukowców i do zadań studentów należy przeprowadzenie badań poświęconych wybranemu aspektowi procesu transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. W skład grupy wchodzą Studenci i Studentki reprezentujący wszystkie kierunki i poziomy studiów w INPiSM oraz pozostałych kierunków na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. 

Projekt realizowany jest w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2021” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W skład konsorcjum uniwersytetów realizujących projekt wchodzą następujące uczelnie i jednostki badawcze: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi, Państwowy Uniwersytet w Kiszyniowie, Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franki oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie.

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za dalsze działania i plany studenckiego zespołu badawczego!

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.