Realizacja międzynarodowego projektu badawczego „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego”

W dniach 7-8 października 2021 r. we Lwowskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki odbyło się kilka działań związanych z realizacją międzynarodowego projektu badawczego „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego”, podjętych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

W dniu 7 października miało miejsce seminarium eksperckie, podczas którego Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki prof. Markyan Malskyy oraz prof. Roman Vovk z Katedry Stosunków Międzynarodowych przedstawili wyniki badań dotyczących roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji społeczno-politycznej Ukrainy, z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa. W seminarium udział wziął również przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Pan Konsul Tomasz Kowal. Uniwersytet Jagielloński reprezentowali Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ prof. Adrian Tyszkiewicz oraz Zastępca Dyrektora INPiSM ds. ogólnych i międzynarodowych prof. Piotr Bajor.

Częścią realizacji projektu były również wykłady dla studentów Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska wygłosiła wykład na temat uwarunkowań i doświadczeń transformacji systemowej w Polsce, natomiast Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej INPiSM prof. Robert Kłosowicz w swoim wykładzie przedstawił zagadnienia dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski.

W dniu 8 października delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Dyplomacja łączy: współczesne perspektywy wspólnych tradycji”, zorganizowanej przez Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we współpracy z wieloma jednostkami. W panelu dotyczącym doświadczeń w zakresie internacjonalizacji udział wziął Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ prof. Paweł Laidler.

Projekt „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego” realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum uniwersytetów, w skład którego wchodzą Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Państwowy Uniwersytet w Kiszyniowie, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi, Państwowy Uniwersytet we Lwowie oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie. Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw objętych programem oraz analiza wpływu poszczególnych narzędzi w zakresie zmian systemowych w Armenii, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainie. Kierownikiem projektu jest prof. Piotr Bajor z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.

 

Data publikacji: 13.10.2021
Osoba publikująca: Michał Dulak