„Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: nowa mapa politycznej rywalizacji” – międzynarodowa konferencja INPiSM we Lwowie

W dniu 16 kwietnia 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa online pt. „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: nowa mapa politycznej rywalizacji” organizowana we Lwowie przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ we współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, Global Trends Lab, Centrum Informacji i Dokumentacji NATO na Ukrainie oraz pozostałymi partnerami. 

Konferencja stanowi cykliczne wydarzenie, którego celem jest interdyscyplinarna dyskusja badaczy i badaczek zajmujących się mechanizmami współpracy i wyzwaniami w warunkach transformacji współczesnego systemu stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Wydarzenie rozpoczęła sesja plenarna, w której udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki organizatorów ze strony ukraińskiej i polskiej: Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki prof. Wołodymyr Melnyk; Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki prof. Markijan Malski; Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ ds. nauki i internacjonalizacji dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ; Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Międzynarodowych INPiSM UJ dr hab. Piotr Bajor; prof. Roman Vovk z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki oraz Dyrektor Centrum Informacji i Dokumentacji NATO Vineta Kleine. Uczestnicy sesji wyrazili zadowolenie z faktu rozwoju współpracy naukowej pomiędzy uczelniami polskimi i ukraińskimi oraz zwrócili uwagę na istotne znaczenie tematyki konferencji, podkreślając wagę refleksji nad stanem współczesnego systemu bezpieczeństwa światowego. 

W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników i uczestniczek, a w trakcie czterech sesji panelowych wyniki swoich badań zaprezentowali badacze i badaczki reprezentujący ukraińskie i polskie ośrodki naukowe. W toku obrad omówiono współczesne uwarunkowania międzynarodowego systemu bezpieczeństwa, wybrane wyzwania bezpieczeństwa na poziomie regionalnym - w tym nowe formy zagrożeń, jak również zróżnicowane aspekty współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej. Sesje panelowe stanowiły również płaszczyznę wymiany ciekawych dyskusji na tematy związane z przedstawionymi referatami. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom konferencji, a także osobom zaangażowanym w jej przygotowanie. Mamy nadzieję, że kolejna edycja wydarzenia pozwoli nam ponownie spotkać się we Lwowie, tym razem w trybie stacjonarnym.  

Data opublikowania: 25.04.2021
Osoba publikująca: Michał Dulak