Globalne Wtorki - system bezpieczeństwa wewnętrznego w obliczu pandemii COVID-19

W dniu 20 października 2020 r. odbyło się drugie seminarium z cyklu Globalne Wtorki organizowane przez Global Trends Lab – struktury będącej częścią Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future we współpracy z Popularisation Gate w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. 

Celem projektu Globalne Wtorki jest promowanie badań naukowych dotyczących najważniejszych, globalnych aspektów związanych z problematyką stosunków międzynarodowych, nauk politycznych i bezpieczeństwa oraz ich upowszechnianie wśród społeczeństwa oraz partnerów ze środowiska społeczno-gospodarczego. 

Tematem seminarium był system bezpieczeństwa wewnętrznego w obliczu pandemii COVID-19. Wzięli w nim udział pracownicy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ - dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ, dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ i dr Arkadiusz Nyzio. W trakcie seminarium uczestnicy dyskusji prezentowali również wyniki badań realizowanych w ramach programu Society Now! uruchomionego przez IDUB w kwietniu 2020 r. Dyskusję moderował dr hab. Piotr Bajor.

W pierwszej części dyskusji dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ wypowiedziała się na temat znaczenia komunikowania strategicznego w sytuacjach kryzysowych. Rozwijając temat w kontekście uwarunkowań polskich, dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ przedstawił praktyczne aspekty funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. Następnie dr Arkadiusz Nyzio odniósł się do roli służb policyjnych w walce z pandemią, nakreślając wyzwania z tym związane. W drugiej części dyskusji Prelegenci rozwinęli swoje wypowiedzi wzbogacając je o dodatkowe wątki. Prof. Ślufińska poruszyła kwestię zagrożeń w komunikowaniu w sytuacjach kryzysowych, w tym pojawiających się teorii spiskowych i fake newsów. Odnosząc się do tych zagadnień, dr Nyzio nakreślił wyzwania stojące przed państwem, szczególnie zaś służbami specjalnymi, w zakresie walki z tego typu zagrożeniami. Podsumowując dotychczasowe wątki, prof. Kosowski zwrócił uwagę na możliwe odroczone w czasie skutki obecnego zagrożenia pandemicznego. Pod koniec debaty uczestnicy seminarium podzielili się refleksjami na temat zmian w postrzeganiu służb w Polsce przez opinię publiczną w kontekście trwającej pandemii. 

Całość seminarium możliwa jest do odtworzenia na Facebooku Global Trends Lab. Zachęcamy do obejrzenia i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach z cyklu Globalne Wtorki. 
 

Data publikacji: 24.10.2020
Osoba publikująca: Michał Dulak