Wizyta studentów ISAD i IRAS w Wiedniu

W dniach 9-10 maja 2019 r. studenci anglojęzycznych programów: International Security and Development (II stopień) oraz International Relations and Area Studies (I stopień) wzięli udział w wizycie studyjnej w instytucjach współpracy międzynarodowej i bezpieczeństwa w Austrii.

Jednym z elementów tego wyjazdu była wizyta w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), podczas której studenci zapoznali się z celami, struktura strukturą oraz charakterystyką tej instytucji międzynarodowej. Mieli oni również okazje spotkać się z przedstawicielką polskiej delegacji oraz ambasador Słowacji, która pełni obecnie prezydencję w ramach OBWE.

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego byli również gośćmi Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, w której między innymi mieści się siedziba Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

W ramach współpracy międzyuczelnianej odwiedzono również Terezjańską Akademię Wojskowa w Wiener Neustadt, gdzie studenci oprócz zapoznania się z zwyczajami szkoły wojskowej byli słuchaczami wykładu płk. Heralda Gella.   

Data publikacji: 01.07.2019
Osoba publikująca: Jakub Żurawski