Spotkanie Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych

17 maja 2019 r., w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się 3. Spotkanie Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych. Spotkania, zainicjowane przez kierowników Zakładów Studiów Strategicznych trzech akademickich ośrodków, prof. dr. hab. Michała Chorośnickiego (UJ), prof. dr. hab. Romana Kuźniara (UW) oraz prof. dr. hab. Sebastiana Wojciechowskiego (UAM), mają charakter zamknięty i cykliczny.

 

W tym roku towarzyszyło mu seminarium poświęcone trzem zagadnieniom wiodącym. Pierwszy panel pt. 70 rocznica NATO - trzecia młodość czy łabędzi śpiew poświęcony został analizie kondycji organizacji oraz jej przyszłej roli i wagi w stosunkach międzynarodowych. Dyskusje kolejnego panelu, UE/CSDP wobec naporu power politics, koncentrowały się wokół zagadnień zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań dla rozwijania zdolności UE w sferze bezpieczeństwa. W trzecim panelu: Spór o Afrykę – polityka mocarstw wobec Afryki, podjęto problematykę geostrategicznego znaczenia Afryki Północnej w kontekście zagrożeń wynikających z niestabilności państw regionu sahelo-saharyjskiego zwłaszcza Mali, Libii i Algierii.

Debatę otworzył Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych prof. dr hab. Zdzisław Mach. Wśród prelegentów i biorących udział w dyskusjach panelowych znaleźli się między innymi:

- reprezentanci UJ: prof. dr hab. Michał Chorośnicki, dr hab. Aleksander Głogowski i pracownicy Zakładu Strategii Stosunków Międzynarodowych INP, prof. dr hab. Andrzej Mania, prof. dr hab. Janusz Węc,

- reprezentanci UW: prof. dr hab. Roman Kuźniar, prof. gen. Bolesław Balcerowicz, dr hab. Marek Madej, dr hab. Kamila Pronińska,

- reprezentanci UAM: dr hab. Arkadiusz Domagała, gen. dr Anatol Czaban

oraz członkowie Konsorcjum spoza wymienionych ośrodków akademickich: prof. dr hab. Stanisław Koziej, prof. dr hab. Jacek Pawłowski, płk. dr hab. Tomasz Kośmider, dr hab. Łukasz Jureńczyk, dr hab. Miron Lakomy.

Data opublikowania: 26.05.2019
Osoba publikująca: Jakub Żurawski