Konferencja ‘Czy Afryka potrzebuje nowych granic? Stosunki międzynarodowe w Afryce w kontekście separatyzmów w regionie’

Dnia 25 października 2018 r. w Sali im. M. Bobrzyńskiego w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa ‘Czy Afryka potrzebuje nowych granic? Stosunki międzynarodowe w Afryce w kontekście separatyzmów w regionie’ zorganizowana przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Konferencję otworzył Kierownik JCBA oraz Dyrektor INPiSM UJ dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ. Następnie słowo wstępne wygłosili przedstawiciele towarzystw naukowych, które objęły wydarzenie patronatem honorowym – Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – prof.dr hab. Arkadiusz Żukowski, Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Przewodniczący PTSM Oddział w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Mania, a także Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego – dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł.

Wykład wprowadzający pt. „Separatyzm i granice w pokolonialnej Afryce Subsaharyjskiej” wygłosił dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ, tym samym otwierając debatę nad kwestią granic we współczesnej Afryce. W kolejnych wystąpieniach oraz następujących po nich dyskusjach nie zabrakło rozważań teoretycznych, jak również refleksji natury historycznej. Część referatów poświęcono konkretnym studiom przypadków, będących doskonałą egzemplifikacją problemu granic i separatyzmów obecnych na kontynencie afrykańskim. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu niedokończonej dekolonizacji Sahary Zachodniej i jej konsekwencjom. W konferencji wzięli udział badacze z siedmiu polskich uniwersytetów i jednej uczelni wojskowej. Wydarzenie uświetniła również obecność redaktor Wiesławy Bolimowskiej – korespondentki PAP w Afryce w latach 60-tych i 70-tych XX w, współpracującej, między innymi, z Ryszardem Kapuścińskim.

Na zakończenie warto wspomnieć, iż październikowa konferencja była już trzecią konferencją afrykanistyczną organizowaną przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W poprzednich latach uwaga badaczy skierowana była na zagadnienia związane z historią polskiej, szczególnie zaś krakowskiej, afrykanistyki (konferencja ‘Pionierzy krakowskiej afrykanistyki: Roman Stopa – sylwetka wybitnego afrykanisty w 120. rocznicę urodzin’, 13.05.2015) oraz stosunkami międzynarodowymi w Rogu Afryki (konferencja ‘Stosunki międzynarodowe w Afryce – wczoraj i dziś / International Relations in the Horn of Africa – yesterday and today’, 14.04.2016).

Data publikacji: 30.11.2018
Osoba publikująca: Michał Dulak