Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

2 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Uroczystość otworzył Dyrektor INPiSM Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ, który przywitał władze rektorskie i dziekańskie, grono profesorskie, wszystkich pracowników oraz licznie zgromadzonych studentów instytutu.

 

Następnie głos zabrali Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Zdzisław Mach oraz prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.

 

W kolejnej części prowadzonej przez dr. Piotra Bajora - pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora INPiSM ds. dydaktycznych odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku wszystkich kierunków i poziomów studiów realizowanych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Następnie przedstawiciele samorządu studenckiego oraz kół naukowych przedstawili swoje organizacje i zaprosili studentów do włączenia się w ich działalność.

 

Ostatnią częścią uroczystości był wykład inauguracyjny pt. "O istocie demokracji liberalnej". Został on wygłoszony przez Prof dr. hab. Bogdana Szlachtę.

 

Studentom i Pracownikom INPiSM dziękujemy za udział w uroczystości i życzymy wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.

Data publikacji: 08.10.2018
Osoba publikująca: Jakub Żurawski