Konflikt na Ukrainie - relacja z seminarium

W dniu 26 marca br. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, zorganizowały seminarium naukowe poświęcone bieżącym uwarunkowaniom konfliktu na Ukrainie. W spotkaniu udział wzięli: Prof. Lubow Żwanko - dyrektor Polsko-Ukraińskiego Centrum Kultury i Edukacji w Charkowie, Dr Tomasz Lachowski z Uniwersytetu Łódzkiego, Dr Rafał Kęsek z Katedry Ukrainoznawstwa UJ oraz Dr Piotr Bajor reprezentujący współorganizatora seminarium Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ.

 

W trakcie seminarium omówione zostały prawne aspekty konfliktu, stan wdrażania porozumień mińskich oraz perspektywy jego uregulowania. Prelegenci omówili również proces reform społeczno-gospodarczych wdrażanych na Ukrainie po rewolucji godności. W trakcie spotkania przeanalizowano także kwestię współpracy Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim oraz Unią Europejską, a także wdrażanie przez państwo ukraińskie Umowy stowarzyszeniowej z UE.

fot. Agata Supińska
Data publikacji: 29.03.2018
Osoba publikująca: Jakub Żurawski