Seminarium naukowe „Dostęp do broni palnej i amunicji a bezpieczeństwo obywateli”

8 marca 2018 r. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował seminarium naukowe „Dostęp do broni palnej i amunicji a bezpieczeństwo obywateli”. Seminarium poświęcone było problematyce dostępu do broni palnej i amunicji w kontekście rosnących wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa oraz towarzyszących im tendencji społecznych i projektów polityczno-prawnych dotyczących zarówno liberalizacji, jak też restrykcji dostępu do broni i amunicji. Seminarium otworzył Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ.

 

 

Moderatorem dyskusji z ekspertami był Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ Dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ. W wystąpieniu otwierającym seminarium podinspektor Dominik Jurczak omówił związek pomiędzy dostępem obywateli do broni palnej a przestępczością. Z kolei przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego Stanisław Gąsienica przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące roli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w krzewieniu zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną, a także odniósł się do prawnych aspektów dostępu do broni palnej na przykładzie Polskiego Związku Łowieckiego.

 

 

Przykład kultury broni w Stanach Zjednoczonych omówiony został przez studentkę studiów IRAS Dominikę Dudek. W drugiej części seminarium Dr Arkadiusz Nyzio – asystent w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego UJ dokonał analizy propozycji zmian w ustawie o broni i amunicji, natomiast przedstawiciel Krakowskiego Klubu Sportowego „Arsenał” Piotr Kułas omówił najważniejsze problemy i zagrożenia związane z dostępem do broni palnej.

Data opublikowania: 13.03.2018
Osoba publikująca: Jakub Żurawski