Wykład otwarty profesora Gary’ego Lita

W dniu 16 października 2017 r. w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się wykład otwarty profesora Gary’ego Lita. Tematem wykładu było zagadnienie azjatyckiej percepcji na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki w regionie (Asian Percepion of the U.S. in the Region). Obok INPiSM UJ organizatorem wydarzenia była sekcja azjatycka Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) wraz z opiekunem, dr. Marcinem Grabowskim.

Gary Lit był profesorem na prestiżowym Nanyang Technology University w Singapurze. Jest on profesorem wizytującym na wielu europejskich i azjatyckich uniwersytetach, w tym w państwach takich jak Ukraina, Węgry, Niemcy czy Rosja. Obecnie profesor Lit jest także dyrektorem w firmie konsultingowej GL Training z Singapuru.

Wykład cieszył się bardzo wysoką frekwencją. Profesor Lit zaangażował studentów do aktywnego uczestnictwa w wykładzie poprzez partycypację w otwartej i żywej debacie.  Głównym problemem, który został dogłębnie przeanalizowany podczas spotkania był wpływ oraz samo zagadnienie tak zwanej miękkiej siły (ang. soft power) Stanów Zjednoczonych w regionie. Dzięki osobistym doświadczeniom wykładowcy studenci INPiSM UJ poszerzyli swój zakres wiedzy dotyczący omawianego regionu, co na pewno pozwoli im lepiej rozumieć świat i zachodzące w nim procesy.

fot. Jakub Stefanowski
Data publikacji: 22.10.2017
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki