Seminarium badawcze "Great Power Politics and Development in South Asia and East Asia"

W dniach 12-13 maja 2017 roku odbyło się seminarium badawcze w ramach projektu, w który Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ są zaangażowane od 2016 roku. Tegoroczny etap szkoły wiosennej dotyczącej Azji Południowej pt. Asia in the 21st Century: Challenges and Opportunities został zorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem w Oxfordzie oraz Uniwersytetem Warszawskim.

Uprzednio w ramach wyżej wymienionej współpracy zorganizowano szereg wydarzeń w Krakowie, w Warszawie, jak i w Oxfordzie. Wśród nich warto wspomnieć o pierwszym etapie szkoły  wiosennej pt. Asia in 21st Century: Challenges and Opportunities, zorganizowanej w marcu 2017 r. w której udział wzięli studenci sekcji azjatyckiej KSSM UJ pod opieką dr. Marcina Grabowskiego.

W czasie szkoły wiosennej w School of Interdisciplinary Area Studies Oxford University, studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zagłębili się w tematykę zarówno rozwoju gospodarczego Indii, spraw bezpieczeństwa Kaszmiru, jak i współpracy Indii z krajami ościennymi. Nawiązano osobiste kontakty ze studentami innych uniwersytetów oraz z profesorami i doktorantami.

Dzięki tej inicjatywie i włożonemu w nią wysiłkowi, możliwość dalszej współpracy staje się coraz większa. Dodatkową korzyścią jest większa rozpoznawalność Uniwersytetu Jagiellońskiego i Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ w Europie.

Kolejnym etapem współpracy było seminarium badawcze pt. Great Power Politics and Development in South Asia and East Asia, tym razem zostało ono zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński, a koordynowane przez dr. Marcina Grabowskiego (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych we współpracy z sekcją azjatycką KSSM UJ oraz AIAS) we współpracy z naukowcami z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz School of Interdisciplinary Area Studies Oxford University . Odbyło się ono 12 i 13 maja 2017 r. Jego uczestnicy mieli okazję do poszerzenia perspektywy badawczej do podejmowanej tematyki oraz do zwiększenia umiejętności dyskusyjnych. W ramach konferencji został także wygłoszony wykład otwarty prof. Matthew McCartney'a pt. Learning from the Tigers: Economic Growth in Bangladesh and Pakistan in Comparative Perspective? Po wykładzie została zaprezentowana oferta dydaktyczna University of Oxford. Następnie odbyło się seminarium badawcze, w ramach którego prelegentami byli również członkowie KSSM UJ.

Seminarium badawcze zorganizowane w Krakowie okazało się być wielką okazją do wzmocnienia współpracy między uniwersytetami. Dzięki niemu studenci UJ mieli okazję nie tylko do posłuchania wykładu prof. Matthew McCartney'a, ale także do zapoznania się z szeroką ofertą dydaktyczną Uniwersytetu w Oxfordzie. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się w przyszłym roku.

Data publikacji: 15.07.2017
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki