II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

1 marca 2017 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Etap wojewódzki został zorganizowany przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ wraz z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W konkursie wzięło udział ponad 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego, z których wyłonieni zostaną uczestnicy etapu finałowego. W skład komisji konkursowej weszli: Prodziekan ds. dydaktycznych WSMIP UJ dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ (przewodniczący komisji); Dyrektor INPiSM UJ dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ; dr Mateusz Kolaszyński; mgr Dariusz Stolicki oraz mgr Adrian Zub.

Celem interdyscyplinarnej „Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Przemyśl-Rzeszów jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym - konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka. Pozwala to na podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej młodzieży. Współorganizowanie tego przedsięwzięcia przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ wpisuje się w szersze działania promujące działalność naukową i dydaktyczną naszej jednostki.

fot. Mateusz Kolaszyński
Data publikacji: 09.03.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński