„Internationalization Network” – podsumowanie prac międzynarodowego konsorcjum

W dniach 12-14 grudnia 2016 r. w Państwowym Uniwersytecie w Erywaniu, odbyła się międzynarodowa konferencja "Tools and Methodologies to Boost Internationalization at HEIs", będąca podsumowaniem międzynarodowego projektu „Internationalization Network”, w którym Uniwersytet Jagielloński reprezentowany był przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Projekt ten realizowany był w ramach grantu finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i jego celem był rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy państwami Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, stworzenie platformy dla realizacji nowych projektów międzynarodowych, wszechstronnej współpracy, wspólnych szkoleń oraz badań.

W ramach projektu odbyła się seria szkoleń i treningów realizowanych w poszczególnych uczelniach, skierowanych na wymianę informacji na temat dobrych praktyk i efektywnych rozwiązań w zakresie umiędzynarodowienia uczelni. W tej części projektu Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ współpracował z Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, którego pracownik Pan Michał Maleszka przeprowadził szkolenie dla osób odpowiadających za współpracę międzynarodową w uczelniach państw Partnerstwa Wschodniego.

Koordynatorem projektu i uczelnią zarządzającą stworzonym konsorcjum był Państwowy Uniwersytet w Erywaniu. W skład konsorcjum weszły natomiast uczelnie wyższe z państw Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Białoruś, Gruzja, Ukraina) oraz Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja). Ze strony Polski udział w projekcie brał Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, a jego kierownikiem był dr Piotr Bajor z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Realizacja projektu zagwarantowała osiągniecie trwałych efektów i multiplikacji, dzięki czemu w przyszłości do stworzonego już konsorcjum będą mogły przystępować nowe uczelnie partnerskie. Takie rozwiązanie zapewni w przyszłości rozszerzenie regionalnej współpracy, ugruntuje międzynarodową pozycję uczelni, wzmocni promocję mobilności akademickiej i da postawy do przygotowania i realizacji nowych projektów w przyszłości.

Data publikacji: 18.12.2016
Osoba publikująca: Jakub Żurawski