Konferencja na temat Ameryki Łacińskiej, Kraków 14.01.2013 r.

Konferencja „Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych" – zorganizowana 14 stycznia 2013 r. przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ (KSSM UJ) oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (INPiSM UJ) – to pierwsza na Uniwersytecie Jagiellońskim inicjatywa naukowa, której celem było zarysowanie roli Ameryki Łacińskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Obrady konferencji toczyły się w Sali Wystawowej A Auditorium Maximum UJ.

 

 

Konferencja podzielona była na trzy panele zróżnicowane pod kątem tematycznym oraz uczestników. Gośćmi wydarzenia byli naukowcy zajmujący się Ameryką Łacińską, reprezentujący Uniwersytet Jagielloński (INPiSM UJ, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ – IAiSP UJ) i Uniwersytet Warszawski (Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW - CESLA UW, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW – ISM UW) oraz studenci zainteresowani tematyką latynoamerykańską. Konferencja zgromadziła liczne grono słuchaczy, z których część przyjechała z innych ośrodków akademickich – wrocławskiego, łódzkiego oraz śląskiego.

 

Po krótkim przywitaniu gości przez koordynatorkę konferencji, Magdalenę Lisińską, rozpoczęto pierwszy panel zatytułowany „Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej". Jego moderatorem był dr Piotr Bajor (INPiSM UJ). Panel zainaugurowany został referatem dr Edyty Chwiej (INPiSM UJ) zatytułowanym „Czynniki wpływające na aktualną pozycję Ameryki Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych". Stanowił on dobre wprowadzenie do dalszych, bardziej szczegółowych rozważań na tematy latynoamerykańskie. Kolejny prelegent, dr Karol Derwich (IAiSP UJ), przedstawił wystąpienie dotyczące zewnętrznych czynników destabilizujących sytuację na Haiti. Ostatnią prelegentką w panelu była dr Alicja Fijałkowska (ISM UW), która zaprezentowała referat zatytułowany „Telewizja a imperializm. Casus USA i Ameryki Łacińskiej". W końcowej części panelu zgromadzona w sali publiczność miała szansę na zadanie pytań prelegentom, co poskutkowało wywiązaniem się ciekawej dyskusji na temat sytuacji państwa haitańskiego, znajdującego się w bardzo trudnej sytuacji po tragicznym trzęsieniu ziemi z 2010 r.

 

Drugi panel konferencji – „Ameryka Łacińska w ujęciu globalnym" – moderowany przez Magdalenę Lisińską, rozpoczął się dwoma referatami o charakterze ekonomiczno-gospodarczym. Prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz (INPiSM UJ) zaprezentował przekrojowy referat zatytułowany „Ameryka Łacińska wobec transformacji gospodarki i polityki światowej". Kolejna prelegentka, dr Joanna Gocłowska-Bolek (CESLA UW), skupiła się na kwestii rosnącej potęgi gospodarczej Brazylii – największego i najbardziej dynamicznie rozwijającego się państwa Ameryki Południowej. Trzecie wystąpienie w panelu dotyczyło kwestii politycznych. Zaprezentowany przez dra Marcina Fatalskiego (IAiSP UJ) referat, zatytułowany „USA wobec odrodzenia lewicowego populizmu w Ameryce Łacińskiej", pozwolił na spojrzenie na Latynoamerykę z punktu widzenia światowego mocarstwa – Stanów Zjednoczonych. Po wystąpieniach prelegentów wywiązała się ciekawa dyskusja na temat Brazylii jako potęgi gospodarczej oraz latynoamerykańskiego populizmu w kontekście Argentyny.


Ostatni panel, moderowany przez Magdalenę Lisińską, stanowi dowód na rosnące zainteresowanie tematyką latynoamerykańską wśród studentów studiów I i II stopnia oraz doktorantów. W panelu studenckim wystąpiło sześciu reprezentantów dwóch uczelni – Liudmyla Datskova (UJ), Natalia Hales (UJ), Daria Trapszo-Drabczyńska (UW), Tomasz Rudowski (UW), Katarzyna Walasek (UJ) i Ewa Wojak (UJ). Zaprezentowane przez studentów referaty stanowiły odbicie ich zainteresowań badawczych. Poruszane były kwestie związane z procesami integracyjnymi w Ameryce Łacińskiej, stosunkami państw latynoamerykańskich z mocarstwami światowymi – Rosją i USA, modelami rozwoju państw postkolonialnych, problemami ekologicznymi na obszarze Amazonii. Referatom towarzyszyła również krótka dyskusja. Zakończenie panelu stanowiło jednocześnie zakończenie całej konferencji.

 

Organizatorzy, w ramach kontynuacji latynoamerykańskiego projektu KSSM UJ, planują w bieżącym roku wydanie publikacji naukowej będącej pokłosiem konferencji „Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych".

 

 

Sprawozdanie z konferencji przygotowali:

Magdalena Lisińska, stosunki międzynarodowe, I rok studiów II stopnia

Grzegorz Stachowiak, stosunki międzynarodowe, I rok studiów II stopnia

fot. Małgorzata Bucoń
Data publikacji: 19.01.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński