Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa książka autorstwa prof. dr. hab. Janusza Węca pt. The System Reform of the Economic and Monetary Union (2010–2022). Dynamics – Successes – Failures

Nowa książka autorstwa prof. dr. hab. Janusza Węca pt. The System Reform of the Economic and Monetary Union (2010–2022). Dynamics – Successes – Failures

Z wielką przyjemnością informujemy, że w renomowanym wydawnictwie Peter Lang Publishing ukazała się monografia Prof. dr. hab. Janusza Węca pt. The System Reform of the Economic and Monetary Union (2010–2022). Dynamics – Successes – Failures, Lausanne-Berlin-Bruxelles-Chennai-New York-Oxford 2023.

Książka została wydana w otwartym dostępie (e-book).

Monografia składa się z trzech części, zaś jej podstawowa hipoteza badawcza opiera się na założeniu, że deficyty prawa pierwotnego i wtórnego UE odnoszące się do Unii Gospodarczej i Walutowej, a także przebieg kryzysu zadłużeniowego strefy euro były dwiema podstawowymi przesłankami reformy ustrojowej UGiW, przy czym wspomniany kryzys wręcz wymusił tę reformę na Unii Europejskiej i państwach strefy euro. W pierwszej części Autor omówił deficyty prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej oraz przebieg kryzysu zadłużeniowego strefy. Druga część została poświęcona procesowi realizacji reformy ustrojowej w latach 2010-2015, w ramach której podjęto inicjatywy mające na celu wzmocnienie zarządzania gospodarczego i budżetowego w Unii Gospodarczej i Walutowej (2010-2012), a gdy okazało się to niewystarczające zdecydowano się na przeprowadzenie kompleksowej reformy ustrojowej w celu ustanowienia w Unii Europejskiej – obok istniejącej już od 1 stycznia 2002 r. kompletnej Unii Walutowej – także trzech nowych struktur: Unii Finansowej, Unii Fiskalnej oraz rzeczywistej Unii Gospodarczej (2012-2015). Przedmiotem części trzeciej jest analiza procesu kompleksowej reformy ustrojowej Unii Gospodarczej i Walutowej w latach 2015-2022.  W tym okresie podjęto jednak również bardzo istotne decyzje kierunkowe, które znacząco zawęziły dotychczasowe plany reformy ustrojowej. Z powodu sporów pomiędzy państwami członkowskimi o granice solidarności finansowej, ale także ze względu na gospodarcze i społeczne skutki pandemii zrezygnowano z Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów oraz Europejskiego Funduszu Walutowego, a także wstrzymano prace nad Mechanizmem Stabilizacyjnym oraz odrębną linią budżetową dla strefy euro.