Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VII/2023 numer czasopisma "Teoria Polityki"

VII/2023 numer czasopisma "Teoria Polityki"

Z przyjemnością informujemy, iż ukazał się VII/2023 numer międzynarodowego czasopisma TEORIA POLITYKI. Numer przygotowała: Katedra Teorii Polityki i Systemów Politycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Redaktorami prowadzącymi tomu są Grzegorz Foryś i Radosław Marzęcki

Tematem wiodącym VII/2023 numeru czasopisma jest polityka pozainstytucjonalna.

Przedstawiając VII numer czasopisma Grzegorz Foryś i Radosław Marzęcki napisali: „Od kilku dekad polityka pozainstytucjonalna nabiera coraz większego znaczenia. Powodów tego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Do jednych z głównych należą: kryzys demokracji przedstawicielskiej, słabnące zainteresowanie obywateli wyborami, wzrost liczby spornych kwestii w sferze publicznej, czy presja obywateli w kierunku bezpośredniego uczestnictwa w procesach decyzyjnych. Wszystkie te zjawiska, zachodzące w sferze politycznej i społecznej, stanowią wyzwanie poznawcze i eksplanacyjne dla współczesnych badaczy życia politycznego. W tym kontekście proponujemy na łamach Rocznika Teorii Polityki zastanowienie się nad stanem teorii opisującej działania polityczne ulokowane w ramach polityki pozainstytucjonalnej, jak również podjęcie próby prognozy ich rozwoju we współczesnych systemach politycznych. Mówiąc o polityce pozainstytucjonalnej mamy na myśli, najogólniej rzecz ujmując: politykę sporu (contention politics), protesty, rewolucje, ruchy społeczne, ewolucję polityki pozainstytucjonalnej, znaczenie i perspektywy implementacji koncepcji wzmocnionej demokracji (empowered democracy), jak również demokracji deliberatywnej”.

Autorami większości artykułów są polscy teoretycy polityki. Wśród autorów zagranicznych znajduje się Petar Popović (University of Zagreb).

Zachęcamy do lektury.

Numer dostępny jest na stronie internetowej wydawcy: https://www.ejournals.eu/TP/zakladka/427/