Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja studenckiego zespołu badawczego pod redakcją dr. hab. Piotra Bajor, prof. UJ 

Nowa publikacja studenckiego zespołu badawczego pod redakcją dr. hab. Piotra Bajor, prof. UJ 

Z radością informujemy, że ukazała się drukiem publikacja pod redakcją Dr. hab. Piotra Bajora, prof. UJ, będąca rezultatem prac studenckiego zespołu badawczego. Książka poświęcona została problematyce uwarunkowań i rozwoju programu Partnerstwo Wschodnie, analizowanego przez pryzmat aspektów politycznych, gospodarczych i społecznych. W skład grupy badawczej, działającej pod opieką naukową Prof. weszli doktoranci oraz studenci i studentki różnych kierunków studiów, z poszczególnych jednostek naszego wydziału, którzy przygotowali następujące artykuły: 

 

 

  • Bartłomiej Kural, Historyczna rola i miejsce Polski w programie Partnerstwa Wschodniego z uwzględnieniem działań polskiej służby zagranicznej  
  • Aleksandra Stanik, Realizacja praw człowieka w państwach Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego – analiza współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego  
  • Barbara Stachura, Implications of the Eastern Partnership in Georgia’s Economic Development in 2009-2019  
  • Agata Markowska, Changes in Georgia’s Dysfunction in 2009-2019 – A Decade from Joining to the Eastern Partnership  
  • Maja Nosewicz, Analiza porównawcza konkurencyjności międzynarodowej gospodarek Armenii i Gruzji  
  • Krystian Pachucki-Włosek, Znaczenie Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego w polityce Republiki Azerbejdżanu  
  • Olgierd Andruszczyszyn, Znaczenie DCFTA dla Republiki Mołdawii – umowa stowarzyszeniowa jako ważne narzędzie reintegracji Naddniestrza z Mołdawią na drodze rozwoju proeuropejskiej transformacji  
  • Filip Fiedor, Społeczeństwo białoruskie – czas stagnacji, czas czynu  
  • Sofiia Pishchanska, Bezpieczeństwo energetyczne jako główny element w relacjach UE–Ukraina–Polska–Litwa w kontekście Partnerstwa Wschodniego  
  • Viktoriia Stepanets, The Theoretical and Practical Dimensions of the Cultural Policy of the Eastern Partnership (On the Example of the “Culture and Creativity” Program)  

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi sukcesu publikacyjnego i życzymy kolejnych osiągnięć badawczych.