"Del autoritarismo a la democracia: La experiencia polaca" - książka pod red. prof. dr hab. Bogdana Szlachty

Książka "Del autoritarismo a la democracia: La experiencia polaca" z prologiem autorstwa prezydenta Lecha Wałęsy, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, poświęcona została polskiej transformacji ustrojowej, politycznej, partyjnej, społecznej i ekonomicznej po roku 1989. Hiszpańskojęzyczna publikacja, wydana nakładem argentyńskiej organizacji CADAL (zajmującej się badaniami i promocją wartości demokratycznych), we współpracy z Fundacją Instytut Lecha Wałęsy, zawiera artykuły autorstwa wybitnych polskich politologów, socjologów, prawników i ekonomistów, miedzy innymi profesorów Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Ewy Bujwid-Kurek, prof. Marka Bankowicza, prof. Bogdana Szlachty, prof. Krzysztofa Szczerskiego. Ponadto autorami zamieszczonych tekstów są także: prof. Andrzej Antoszewski, Fredo Arias King, prof. Leszek Balcerowicz, Zbigniew Bujak, prof. Henryk Domański, prof. Antoni Dudek, dr Rafał Matyja, prof. Piotr Mazurkiewicz, dr Magdalena Ślusarczyk, prof. Kazimierz Michał Ujazdowski,  prof. Artur Wołek i dr Maciej Zakrzewski.

 

 

Buenos Aires: Fundación Cadal; Varsovia: Lech Walesa Institute Foundation, 2014, 304 s.

ISBN: 978-987-23446-4-1

Data opublikowania: 25.03.2015
Osoba publikująca: Jakub Żurawski