Nowa publikacja, współredagowana przez dr. Marcina Grabowskiego, ukazała się w Niemczech

W 2014 roku w serii Prager Schriften zur Zeitgeschichte und zum Zeitgeschehen ukazała się współredagowana przez dr. Marcina Grabowskiego książka The United States as a Divided Nation: Past and Present (Marcin Grabowski, Krystof Kozak, Gyorgy Toth, eds., Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2014). Praca jest rezultatem projektu badawczego prowadzonego wspólnie przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu w Heidelbergu. Książka zyskała pozytywny odbiór m.in. w ramach Portal fur Politikwissenschaft.

Data opublikowania: 14.12.2014
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki