Nowa książka dr. hab. Piotra Borowca, prof. UJ pt. An Abandoned Past: The End of Post-Communism in Poland

Monografia Piotra Borowca pt.  An Abandoned Past: The End of Post-Communism in Poland została wydana przez Wydawnictwo Peter Lang w serii „Studies in Political Transition”, której opiekunem jest prof. Klaus Bachmann.

Z Wprowadzenia: „Bohaterami książki są więc czas i polityka, a dokładniej – definicje czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego przedstawione w polskich kampaniach wyborczych od 1989 do 2015 roku. Opracowanie nie obejmuje całości przebiegu kampanii, dotyczy jedynie ich aspektu temporalnego, w którym elity polityczne, walcząc o władzę – czyli czas ilościowy, stosowały w przekazie dyskursywnym wyobrażenia wymiarów czasu. Badania dążą do identyfikacji i prezentacji dominujących definicji czasu w elekcjach oraz ukazania, jak zmieniały się one na przestrzeni lat. (…). Przedstawione argumenty przywołują najważniejszą hipotezę niniejszej pracy, mówiącą, że w latach 2007–2015 skończył się w Polsce postkomunizm”.

W recenzji monografii prof. dr hab. Zbigniew Blok (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) napisał: „Praca zawiera ciekawe i nieczęsto podejmowane rozważania poświęcone czasowi społecznemu polskiego społeczeństwa i jego politycznej instrumentalizacji. Pragnę jeszcze raz zwrócić uwagę, że zarówno sama problematyka jak i jej ujęcie jest odpowiedzią na istniejącą aktualnie w świecie potrzebę dalszej, pogłębionej refleksji nad osobliwościami polskiego czasu transformacji. Praca w zwięzły i przystępny sposób przedstawia zmiany, które dokonały się w polskim społeczeństwie w latach 1989-2015 roku”.

Informacje o książce na stronie Wydawnictwa Peter Lang - tutaj

An Abandoned Past: The End of Post-Communism in Poland
Autor: Piotr Borowiec.
Peter Lang – International Academic Publishers, Berlin etc. 2022  
ISSN 2191-3307
ISBN 978-3-631-87594-0 (Print)
E-ISBN 978-3-631-87791-3 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-87792-0 (EPUB)
Liczba stron: 154
Język publikacji: angielski

 

 

Data opublikowania: 28.03.2022
Osoba publikująca: Michał Dulak