Nowa książka dotycząca kampanii parlamentarnej 2019 roku

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się praca zbiorowa pt. Kampania parlamentarna 2019 roku przygotowana pod redakcją dra hab. Piotra Borowca, prof. UJ oraz dra hab. Adriana Tyszkiewicza. Wśród Autorów publikacji są również pracownicy naszego Instytutu, m.in.: dr Małgorzata Kułakowska, dr Arkadiusz Nyzio, dr Mateusz Kolaszyński, dr Piotr Obacz, dr Michał Dulak.

Z Wprowadzenia: „Przedstawiana Czytelnikowi praca ma z jednej strony jednoznacznie sprecyzowane ramy badawcze, z drugiej jednak w wyjątkowo rozbudowany, szeroki zakres, zajmuje się różnymi elementami pola badawczego jakim są wybory parlamentarne 2019 r. Wspomniana kampania jest analizowana przy zastosowaniu różnych podejść, paradygmatów i metodologii. Zamieszczone w opracowaniu artykuły podejmują próbę wyjaśnienia wielu jej przejawów. Każdy Autor podjął się rozważań nad konkretnym, wybranym aspektem kampanii, poszerzając w ten sposób wiedzę o całym analizowanym zjawisku”.

W recenzji pracy zbiorowej, dr hab. Ewa Marciniak (Uniwersytet Warszawski) napisała: „Dostrzegam ważność tej publikacji nie tylko ze względów merytorycznych, ale również metodologicznych. Ważność ze względu na fakt, iż obrazuje kampanię wyborczą 2019 roku w jej różnych barwach oraz sposoby badania tej skomplikowanej fazy procesu politycznego. Rekomenduję tę publikację pracownikom naukowym, studentom i doktorantom, jak i tym Czytelnikom, którzy mają motywację do pogłębionej refleksji nad kampanią parlamentarną 2019 roku”.

Informacje o książce na stronie Wydawnictwa UJ

Kampania parlamentarna 2019 roku
red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021 
ISBN: 978-83-233-5009-5         
e-ISBN 978-83-233-7242-4
Liczba stron:  646
Język publikacji: polski

 

Data opublikowania: 05.11.2021
Osoba publikująca: Jakub Żurawski