Artykuł dr. Adama Kirpszy w "International Politics"

Z radością informujemy, że w czasopiśmie „International Politics” ukazał się artykuł dr. Adama Kirpszy, pracownika Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi kierowanej przez Profesora Janusza Węca, pt. A colossus with feet of clay? Assessing Germany’s prevalence in European Union lawmaking. Artykuł kwestionuje powszechny (zwłaszcza w Polsce), ale też ugruntowany teoretycznie (teoria dystrybucyjnego targowania się), pogląd, że Niemcy dominują w procesie legislacyjnym UE. Analiza statystyczna oparta na trzech źródłach danych z lat 1999-2019 wykazała, że nie tylko nie dominują, ale wręcz są jednym z państw, które najczęściej przegrywają negocjacje nad aktami prawa wtórnego UE. Artykuł twierdzi, że powodem tak słabej skuteczności Niemiec jest zbyt duża intensywność oraz ekstremalność preferencji tego kraju.

„International Politics” jest czasopismem indeksowanym w bazach SCOPUS i Web of Science. Posiada impact factor (IF) wynoszący 0.619 (dla 2019 r.). 

Abstract
The distributive bargaining literature argues that Germany prevails in the European Union due to its superior power resources. This paper tests this expectation empirically by assessing Germany’s success on actual EU legislation with three sources of data: Council voting records (2009–2019), decision outcomes on the most controversial proposals (1999–2009) and the outcomes of the Eurozone reform (2010–2015). The results provide no support for Germany’s prevalence in daily EU lawmaking. This country is found to cast a substantive number of contestations in the Council and attain significantly lower bargaining success than other member states on key EU secondary legislation. The paper suggests that such poor showing stems from a high extremity and intensity of Germany’s preferences. Generally, this study contributes to the scholarly knowledge by refuting the narrative that Germany dictates actual EU legislation and challenging the distributive bargaining argument that states with greater power resources are more successful in the EU.

Data opublikowania: 25.02.2021
Osoba publikująca: Michał Dulak