Nowa książka pod redakcją dr hab. Adriana Tyszkiewicza i dr hab. Piotra Borowca, prof. UJ.

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się nowa publikacja pt. Teorie i podejścia badawcze geopolityki, której redaktorami są dr hab. Adrian Tyszkiewicz i dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ.

Tytuł proponowanej Czytelnikom książki Teorie i podejścia badawcze geopolityki jest odpowiedzią na kilka zasadniczych kwestii, które wyznaczają oś prowadzonych rozważań w niniejszej pracy – pytań o status zgromadzonej wiedzy geopolitycznej, o jej miejsce w uporządkowanym systemie wiedzy zwanym nauką, a tym samym o dominujące współcześnie zasady jej wytwarzania. Zakładamy, że jeżeli geopolityka ma być nauką, to musi wyjść poza potoczną czy propagandową wiedzę, aby nie tyle „dostrzegać” międzynarodowy świat, ile jednoznacznie pokazywać związki między zjawiskami a teoriami. Musi dysponować: teoretycznymi pojęciami, schematami, modelami oraz teoriami, zbudowanymi według rygorystycznych, obiektywnych zasad, zwanych metodą naukową. Tytuł pracy w dużej części nie ma uzasadnienia. Jest jednak wytyczeniem przyszłościowego programu dla geopolityki, jest wyrazem wiary w jej naukowy dalszy rozwój, gdyż nasz optymizm przewyższa współczesne oceny naukowej kondycji wiedzy o związkach przestrzeni z polityką”. 
                                                                                                                                                                                                                          Z Wprowadzenia 
 

Książka na stronie Wydawnictwa UJ
Teorie i podejścia badawcze geopolityki 
red. Adrian Tyszkiewicz, Piotr Borowiec
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020
Liczba stron: 640 
Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-233-4854-2

Data opublikowania: 13.07.2020
Osoba publikująca: Michał Dulak