„Teorie polityki zagranicznej” – nowa publikacja dr. Tomasza Pugacewicza

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa publikacja dr. Tomasza Pugacewicza pt. Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej (Wyd. UJ, Kraków 2017).

 

Monografia jest kompleksowym i krytycznym opracowaniem rozwijanych w USA teorii polityki zagranicznej, upatrujących czynników sprawczych na poziomie krajowym i określanych mianem „analizy polityki zagranicznej” (Foreign Policy Analysis, FPA). Omówione koncepcje teoretyczne nadają się do stosowania w praktycznej analizie polityki zagranicznej USA, tak w wymiarze bieżącym, jak i historycznym. Praca nie skupia się na formalnych aspektach, ale na rzeczywiście zachodzących procesach politycznych.

 

Czytelnik dowie się z książki jak wygląda proces podejmowania decyzji na poziomie prezydenta i jego doradców w Białym Domu, a także w przypadku rywalizacji oraz braku współdziałania instytucji biurokratycznych (np. Departamentów Stanu i Obrony). Istniejące teorie FPA uzupełniono o koncepcje uwzględniające rolę grup interesu, obywateli, mediów oraz think tanków w kształtowaniu polityki zagranicznej USA. Poruszone zagadnienia o wysokim stopniu abstrakcji (np. dotyczące filozofii nauki) starano się przedstawić w sposób przejrzysty i dostępny.

 

Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej

Tomasz Pugacewicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 2017

ISBN: 978-83-233-4235-9
stron: 336
język publikacji: polski/Polish

 

Spis treści oraz fragment wstępu

 

Tomasz Pugacewicz – doktor nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Specjalizuje się w polityce zagranicznej USA wobec Europy i obszaru postsowieckiego, teoriach stosunków międzynarodowych i historii nauki o stosunkach międzynarodowych. W 2015 r. obronił napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Mani rozprawę doktorską pt. „Mechanizmy kształtowania polityki zagranicznej USA wobec państw regionu Morza Kaspijskiego po 1991 roku”. W ramach staży zagranicznych przebywał m.in. na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Waszyngtonie, Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku (SUNY) oraz Uniwersytecie w Heidelbergu. Laureat m.in. stypendium Towarzystwa Kopernikańskiego w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył w Prezydenckim Programie Eksperckim „Laboratorium idei” skierowanym do młodych naukowców zainteresowanych doradzaniem w obszarach ważnych z perspektywy urzędu Prezydenta RP.

 

Data opublikowania: 06.12.2017
Osoba publikująca: Jakub Żurawski