Książka dr. Mateusza Kolaszyńskiego - „Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku”

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka dr. Mateusza Kolaszyńskiego pt. „Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku”. Celem książki jest określenie statusu ustrojowego polskich służb specjalnych oraz wyjaśnienie dlaczego nad tymi instytucjami zostały roztoczone szczególne środki kontroli i nadzoru.

 

Recenzowana monografia jest interesującym i dojrzałym studium na temat służb specjalnych III Rzeczypospolitej Polskiej, ukazuje ich ewolucję w kontekście zmian politycznych a także pośrednio uwikłanie w politykę. Świadczy o dużej erudycji Autora i o jego zdolności zarówno do syntezy jak i do analizy. Widać, że kwestie omawiane w książce Autor ma dokładnie przemyślane, że ma swój wypracowany pogląd, ma swoje zdanie, które potrafi wyraźnie przedstawić i umotywować.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Zięby

 

dr Mateusz Kolaszyński – asystent w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół organizacji i funkcjonowania służb specjalnych w demokracjach konstytucyjnych. W ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki zrealizował projekt pt. „Ustrojowo-polityczne przesłanki kontroli i nadzoru nad polskimi służbami specjalnymi na tle porównawczym. Stan aktualny i perspektywy rozwoju ”.

Data opublikowania: 08.05.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński