Nowa książka współredagowana przez dr hab. Beatę Kosowską-Gąstoł i dr. hab. Piotra Borowca

Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się anglojęzyczna książka pod redakcją Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, Beaty Kosowskiej-Gąstoł i Piotra Borowca pt. Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries.

 

Celem książki było nakreślenie możliwie szerokiego obrazu struktur organizacyjnych relewantnych partii politycznych z państw Europy Środkowo-Wschodniej i dostarczenie w ten sposób bazy do dalszych porównań z partiami z Europy Zachodniej.

 

Do realizacji projektu redaktorzy zaprosili badaczy z poszczególnych państw, aby przygotowali rozdziały poświęcone strukturom organizacyjnym partii bazujące na dokumentach statutowych oraz przepisach prawnych, które regulują ich działanie. Wybór państw włączonych do projektu oparto na dwóch kryteriach: lokalizacji geograficznej, tj. partie z państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz historii politycznej, tj. z państw postkomunistycznych, bez względu na to czy mają one obecnie charakter demokratyczny czy nie.

 

Książka składa się z 22 rozdziałów. Pierwszy ma charakter wprowadzający, zostały w nim określone teoretyczne ramy prowadzonych rozważań oraz schemat analizy stosowany w kolejnych rozdziałach. Rozdziały od 2 do 21 stanowią studia przypadków, zostały w nich scharakteryzowane struktury partii politycznych z następujących państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Kosowo, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina. Rozdział 22 zawiera refleksje końcowe, zostały w nim przedstawione wnioski płynące z porównania struktur organizacyjnych partii z państw Europy Środkowej i Wschodniej, naszkicowane ich najważniejsze cechy, podobieństwa oraz różnice.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries

red. Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 2016

ISBN: 978-83-233-4174-1
stron:490
język publikacji: angielski/English

 

Data opublikowania: 14.03.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński