Nowa książka dr hab. Tomasza Młynarskiego

Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu  to najnowsza książka dr hab. Tomasza Młynarskiego wydana nakładem Wydawnictwa UJ.

Energia jądrowa ma wiele zalet, między innymi poprawia dywersyfikację źródeł energii i ogranicza zależność od nieodnawialnych surowców energetycznych (zwłaszcza paliw kopalnych), a także zmniejsza uciążliwość produkcji energii elektrycznej dla środowiska. Energia jądrowa stanowi niskoemisyjną alternatywę dla węglowodorów jest zasadniczym składnikiem koszyka energetycznego wielu państw. Jej upowszechnienie łączy się jednak z ryzykiem proliferacji technologii podwójnego zastosowania do programów rozwoju broni jądrowej. Nie istnieje odporna na proliferację współpraca nuklearna, a wiedza dotycząca działania reaktorów i wykorzystania technologii jądrowych może zostać zastosowana w celach wojskowych. Wspólnota międzynarodowa musi więc wypracować skuteczne mechanizmy nadzoru pokojowego współdziałania w dziedzinie energetyki jądrowej, by zapobiec wykorzystaniu technologii i materiałów dual use do celów militarnych. Szczególne znaczenie mają działania dotyczące ograniczenia dostępu do technologii wzbogacania/ przetwarzania paliwa nuklearnego przez wielostronne podejście i inicjatywy umiędzynarodowienia cyklu paliwowego jako najskuteczniejszej metody ograniczenia ryzyka proliferacji.


„Recenzowana praca jest badawczo trudna, wielowątkowa i wymagała zachowania sporej dyscypliny twórczej. To udało się Autorowi w całej rozciągłości".

Prof. dr hab. Michał Chorośnicki

 

Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu

Tomasz Młynarski

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 2016

ISBN 978-83-233-4070-6

Stron: 310

Język publikacji: polski

 

Spis treści książki

 

Książkę będzie można nabyć w Księgarni Wydawnictwa UJ

Data opublikowania: 12.06.2016
Osoba publikująca: Jakub Żurawski