Nowa publikacja mgr. Piotra Sawczyńskiego

Nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się publikacja mgr. Piotra Sawczyńskiego, doktoranta w Katedrze Filozofii Polityki, zatytułowana Polityczność podmiotu. Spór o podmiotowość polityczną w świetle zwrotu językowego.

Książka Polityczność podmiotu jest pierwszą na polskim rynku próbą systematycznej analizy wpływu, jaki na rozumienie podmiotowości politycznej wywarł zwrot językowy – jeden z najważniejszych przełomów teoretycznych we współczesnej humanistyce. Wbrew ciągle dominującemu w analizach zjawisk politycznych ujęciu liberalnemu, autor uznaje podmiot za konstrukt, który nieuchronnie zapośredniczony jest w języku. Proponując oryginalną koncepcję polityki jako praktyki emancypacyjnej, stara się równocześnie określić warunki, jakie podmiot musi spełnić, aby zasadnie określać go mianem „politycznego".

Praca krytycznie omawia zarówno stanowiska podkreślające konsensualny potencjał języka (Jürgen Habermas), jak i te, które widzą w nim głównie siłę antagonizującą (Ernesto Laclau i Chantal Mouffe). Problematyzując ich zwyczajową opozycyjność, autor wysuwa koncepcję alternatywną, dostrzegającą w świecie języka zarówno zagrożenie, jak i szansę dla politycznego sprawstwa.

„Praca erudycyjna, śmiało stosująca nieortodoksyjne narzędzie, jakim jest „krytyka antytetyczna" Harolda Blooma w odniesieniu do teorii politycznej. W przekonujący sposób zestawia ze sobą teorie, które nie wywodzą się ze wspólnego obszaru myślenia i języka".

dr hab. Andrzej Leder, prof. IFiS PAN

 

Data opublikowania: 22.04.2016
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński