Najnowsza publikacja prof. dr hab. Janusza J. Węca

"Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015" to najnowsza książka prof. dr hab. Janusza J. Węca, wydana nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka.

 

W polskiej literaturze naukowej obejmującej problematykę integracji europejskiej jak dotychczas widoczny był niedosyt specjalistycznych, a co najważniejsze – pogłębionych opracowań naukowych dotyczących problematyki politycznych aspektów reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, ze szczególnym uwzględnieniem traktatu lizbońskiego. Truizmem byłoby stwierdzenie, że podjęcie się takiego zadania badawczego wymagało niemałego doświadczenia, erudycji pisarskiej, a także rozległej i uporządkowanej wiedzy. Autor recenzowanej monografii bez wątpienia posiada wszystkie wskazane powyżej zdolności, cechy i warunki. (…) W recenzowanej pracy mamy do czynienia z interesującym i wyjątkowym w literaturze naukowej przedmiotu połączeniem rekonstrukcji zdarzeń prowadzących do przyjęcia traktatu z analizą jego zawartości. (…) Rozważania badawcze Autora uzasadniają umiejscowienie jego pracy w nurcie badań interparadygmatycznych, łącząc w sobie odwołania do teorii i metodologii, głównie z zakresu politologii i prawa.

 

- z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra -

 

 

Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015

Janusz Józef Węc

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Kraków 2016

ISBN 978-83-763-8634-8

Stron: 400

Język publikacji: polski

 

Spis treści książki

 

Książkę można nabyć w Księgarni Akademickiej

Data opublikowania: 03.03.2016
Osoba publikująca: Jakub Żurawski