Nowa książka pod redakcją prof. prof. Jacka M. Majchrowskiego i Andrzeja Zięby

Monografia stanowi rezultat zorganizowanego 17 października 2013 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim seminarium poświęconego pamięci wybitnego uczonego, dydaktyka, a także wychowawcy młodzieży akademickiej – Profesora Marka Feliksa Sobolewskiego. Wydarzenie miało na celu upamiętnienie dorobku i sylwetki naukowej uczonego, którego prace są traktowane w środowiskach akademickich jako stanowiące integralną część nauki europejskiej. Jedną z zasług na rzecz rozwoju życia akademickiego, jakie stały się udziałem Marka Sobolewskiego było współtworzenie krakowskiego ośrodka nauk politycznych. Będąc w gronie „ojców założycieli" Instytutu Nauk Politycznych UJ przyczynił się do zwiększenia prestiżu jednostki naukowej będącej wówczas in statu nascendi, piastując następnie w latach 1975-1979 godność dyrektora Instytutu.

Na opracowanie składa się siedem artykułów uczniów Profesora: prof. prof. Mariana Grzybowskiego, Adama Jamróza, Michała Jaskólskiego, Retta R. Ludwikowskiego, Jacka M. Majchrowskiego, Michała Śliwy i Andrzeja Zięby. Na taki dobór autorów zwrócił uwagę w recenzji prof. Krzysztof Pałecki, wieloletni dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UJ: „Właściwe odczytanie idei Marka Sobolewskiego, tym bardziej nawiązanie do nich czy też polemika z nimi, wymaga szczególnej wiedzy pozaksiążkowej, zaczerpniętej z osobistego kontaktu z samym Mistrzem. (...) Autorzy książki Prawo konstytucyjne, doktryny ustrojowe, partie polityczne mieli szczęście wystarczająco długo przebywać pod jego wpływem, (...) czerpać wszystkimi sposobami z jego warsztatu naukowego i doświadczenia, aby bez zastrzeżeń określać się mianem jego uczniów oraz kontynuatorów jego myśli".

Prace wchodzące w skład tomu nawiązują do kluczowych zagadnień badawczych podejmowanych przez Profesora Marka Sobolewskiego, jednocześnie stanowiąc ich twórcze rozwinięcie dokonane, jak czytamy we wspomnianej recenzji, „(...) z odwzorowaniem charakterystycznej dla Profesora narracji, sposobu wyjaśnienia, wykorzystania źródeł i argumentowania". Te rozległe zainteresowania naukowe syntetyzuje we wstępie monografii prof. Andrzej Zięba poprzez wyodrębnienie trzech obszarów naukowo-badawczych Mistrza: prawa konstytucyjnego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz nauk politycznych. Za dewizę monografii może uchodzić nawiązanie przez prof. Jacka M. Majchrowskiego do Horacego w swoim artykule pod znamiennym tytułem „Mistrz": „Nie wszystek umrę, jeśli żyć będzie to, co dałem swoim następcom...".

Mateusz Kolaszyński

Data opublikowania: 05.02.2016
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński