Nowa książka prof. dr hab. Marka Bankowicza

Najnowsza książka prof. dr hab. Marka Bankowicza pt. "Demokracja według T.G. Masaryka" opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dostępna m.in. w księgarni internetowej WUJ.

T.G. Masaryk nie był politykiem zwyczajnym. To oczywiste. Był z pewnością jednym z największych mężów stanu, gdyż skala jego epokowych osiągnięć była przeogromna. Należał do grona tych nielicznych, którzy w dobrym tego słowa znaczeniu zmienili polityczną mapę świata. Budował, a nie burzył, wprowadzał wolność, a nie zniewolenie, słowem i czynem mozolnie bronił demokracji, a stanowczo przeciwstawiał się wszelkim formom dyktatury i politycznej opresji. Był założycielem państwa – Czechosłowacji, a potem jako prezydent przewodził mu przez 17 lat, czyniąc z niego jedyną funkcjonującą przez cały okres międzywojenny demokrację w Europie Środkowej, i to demokrację nadzwyczaj wysokiej próby. Stał się czechosłowackim i czeskim „symbolem suwerenności".

- fragment książki -

Demokracja według T.G. Masaryka
Marek Bankowicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2015
ISBN 978-83-233-3992-2
Stron: 172
Język publikacji: polski
 

Książkę można nabyć w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data opublikowania: 12.11.2015
Osoba publikująca: Jakub Żurawski