Publikacja "Bosnia and Hercegovina and Its Political Kaleidoscope. General elections 2014. Report"

Publikacja "Bosnia and Hercegovina and Its Political Kaleidoscope. General elections 2014. Report" autorstwa dr Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej oraz mgr Aleksandry Zdeb jest już dostępna w formie e-booka na stronie wydawnictwa Księgarnia Akademicka.

Bośnia i Hercegowina, w 19 lat po zakończeniu konfliktu zbrojnego, pozostaje wciąż państwem głęboko podzielonymi, którego scena polityczna jest wyraźnie zdominowana przez etnopolitycznie zorientowane elity. Mimo to, zgodnie z rankingiem Freedom House, jest oceniania coraz lepiej – choć  jest to nadal jedynie częściowo wolna demokracja, to wybory nabierają tu coraz większego znaczenia. Te, które mają się odbyć jesienią 2014 r. należy postrzegać jako wyjątkowe z wielu względów. 

Protesty społeczne z lata 2013 r.,  a przede wszystkim z początku 2014 r. miały wyraźnie antyestablishmentowy charakter, co zrodziło nadzieję na odwrócenie się elektoratu od dominujących dotychczas aktorów politycznych o wyraźnie etno-nacjonalistycznym nastawieniu. Co więcej, pat polityczny w jakim znajduje się państwo, uwypukla konieczność reform (w tym ordynacji wyborczej uwzględniającej postanowienia wyroku dotyczącego dyskryminacji wyboru przedstawicieli mniejszości etnicznych do organów państwowych), bez których państwo nie jest w stanie funkcjonować zarówno na arenie wewnętrznej jako gwarant stabilności systemu, jak i na arenie międzynarodowej – ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracyjnych. Nie podlega dyskusji, że to właśnie te kwestie będą obecne w „wyborczym" dyskursie politycznym. Powstaje pytanie: w jakim stopniu?  Ponadto, już wybory z 2010 r. pokazały, że powolnym zmianom podlega bośniacka scena partyjna – obecnie pojawił się nowy aktor w postaci Frontu Demokratycznego Željko Komšicia, polityka cieszącego się zadziwiająco dobrą opinią, który aspiruje do stawania "ponad podziałami etnicznymi". Tym samym, zgodnie z optymistycznymi prognozami, najbliższe wybory mogą mieć charakter przełomowy dla odbudowy państwa – wysoce prawdopodobną alternatywą jest jego dalsze osuwanie się w kierunku niestabilności, widoczne zresztą od 2006 r. Wreszcie, wybory będą odbywały się kilka miesięcy po tragicznej powodzi, która pozbawiła dorobku życia znaczną część społeczeństwa. W mediach pojawiały się informacje o ludzkiej solidarności ponad etnicznymi podziałami. Ciekawą wydaje się kwestia przełożenia nowej sytuacji na preferencje polityczne.

Celem niniejszego projektu była całościowa analiza wyborów powszechnych (parlamentarnych na poziomie federacji, entitetów oraz kantonów, a także do Prezydium BiH), które odbyły się w Bośni w październiku 2014 r. Badaniu został poddany szeroki kontekst polityczny oraz społeczno-kulturowy (a więc czynniki stanowiące „przestrzeń" samego procesu wyborczego) oraz same wybory (w tym kampania wyborcza, aktorzy polityczni, prawo wyborcze). Przedstawione na tej podstawie konkluzje pozwoliły przede wszystkim na podjęcie próby przewidzenia konsekwencji wyborów dla całego systemu politycznego Bośni i Hercegowiny oraz jego ewentualnych zmian.

- o książce -

Bosnia and Hercegovina and Its Political Kaleidoscope. General elections 2014. Report
red. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Aleksandra Zdeb

Księgarnia Akademicka
Kraków 2015
ISBN/ISSN 9788376385624
 

Książkę w formie e-booka można nabyć w Księgarni Akademickiej.

Data opublikowania: 12.10.2015
Osoba publikująca: Jakub Żurawski