Najnowsza książka dr Dominika Siekluckiego

W monografii pt. "Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym" Dominik Sieklucki poddał analizie proces ewolucji systemu wyborczego III Rzeczypospolitej, poczynając od pierwszych ordynacji uchwalonych w 1990 roku, przez późniejsze liczne zmiany w prawie wyborczym, a na przyjętym w 2011 roku Kodeksie wyborczym i jego nowelizacjach kończąc. Traktując wybory jako wieloetapowy proces rządzony przez zespół reguł składających się na system wyborczy, poddał weryfikacji tezy dotyczące uwarunkowań, mechanizmów, kierunków i skutków ewolucji tego systemu, a jednocześnie starał się wskazać najważniejsze, charakterystyczne tendencje związane ze zmianami w prawie wyborczym. Procesualny charakter wyborów znalazł odzwierciedlenie w strukturze monografii jej główne punkty stanowią etapy procesu wyborczego w największym stopniu determinujące poziom rywalizacyjności wyborów oraz ich ostateczny wynik.

- z opisu książki -

Recenzowana monografia ma charakter nowatorski. Tematyka systemu wyborczego w polskim systemie politycznym w zaprezentowanym ujęciu badawczym jest jedyna w swoim rodzaju i nie posiada jak dotąd wiernego odpowiednika w polskiej politologicznej literaturze przedmiotu.

- fragment recenzji prof. dr hab. Ewy Bujwid-Kurek -

 

Księgarnia internetowa Wydawnictwa UJ:

"Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym"

Data opublikowania: 09.10.2015
Osoba publikująca: Jakub Żurawski