Promocje

Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce  zostaje wręczony na uroczystej promocji doktorskiej.

Po ustaleniu daty promocji (dwa razy do roku Uczelnia organizuje promocje doktorskie dla danej jednostki) sekretariat przesyła informację drogą elektroniczną.

Przed uroczystą promocją należy dokonać opłaty za dyplom oraz tubę. Szczegóły dotyczące opłaty zostaną przesłane również e-mailowo.