Praktyki w INPiSM i regulamin

Od roku akademickiego 2011/2012 istnieje możliwość odbycia praktyk w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Praktyki można również odbyć w kołach naukowych INPiSM.

 

Regulamin praktyk studenckich